Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan muuttaminen osakeyhtiöksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jäsenten asema

Osuuskunnan yhteisömuoto voidaan muuttaa osakeyhtiöksi siten, että osuuskunnan jäsenet saavat vastikkeena kaikki syntyvän osakeyhtiön osakkeet. Tällöin osuuskunnan purkamiseen ei tarvita selvitysmenettelyä. Mikäli osuuskunnan jäsenelle tarjotaan hänen osuuksiensa vastineeksi muuta omaisuutta kuin syntyvän osakeyhtiön osakkeita, hänellä on oikeus saada tällaisen vastikkeen sijasta rahakorvaus osuuksistaan, ellei osuuskunnan säännöissä muuta määrätä.

 

Päätös

Yhteisömuodon muuttamisesta päättää aina osuuskunnan kokous. Päätös yhtiömuodon muuttamisesta on pätevä, jos sitä on kannattanut kaksi kolmasosaa kokouksessa annetuista äänistä. Yhteisömuodon muuttamisesta on osuuskunnan hallituksen toimesta laadittava yhteisömuodon muutossuunnitelma, josta tulee käydä ilmi muun muassa ehdotus osakeyhtiön osakepääomasta ja muusta omasta pääomasta. Tämä yhteisömuodon muutossuunnitelma tulee ilmoittaa rekisteröitäväksi kaupparekisteriin kuukauden sisällä sen allekirjoittamisesta ja mukaan on liitettävä tilintarkastajan lausunto kyseisestä suunnitelmasta.

 

Velkojien asema
 

Yhtiömuotoa osakeyhtiöksi muuttavan osuuskunnan tulee hakea rekisteriviranomaiselta (patentti- ja rekisterihallitus) kuulutusta velkojille. Velkojilla on laissa määritellyissä tapauksissa oikeus vastustaa yhtiömuodon muuttamista. Tällaista velkojainsuojamenettelyä sovelletaan ensinnäkin, jos rekisteröitävän osakeyhtiön sidotun oman pääoman yhteismäärä on pienempi kuin se osuuskunnan oman pääoman yhteismäärä, josta on vähennetty ylijäämä ja sitä vastaavat erät. Toiseksi velkoja voi vastustaa sulautumista, kun osuuskunta palauttaa muutosta vastustaneiden jäsenten osuusmaksuja enemmän tai nopeammin kuin laissa säädetään. Kolmanneksi velkojan vastustusoikeus on olemassa silloin, kun osuuskunnan säännöissä määrätään sen jäsenten lisämaksuvelvollisuudesta. Kuulutusta on haettava neljän kuukauden sisällä yhteisömuodon muutossuunnitelman rekisteröinnistä.

Yhtiömuotoa muutettaessa uudelle osakeyhtiölle valitun hallituksen tulee tehdä kaupparekisteriin ilmoitus osakeyhtiöksi muuttamisen täytäntöönpanosta kuuden kuukauden kuluessa yhteisömuodon muuttamista koskevasta osuuskunnan kokouksen päätöksestä. Osuuskunta muuttuu osakeyhtiöksi, kun yhteisömuodon muuttaminen merkitään kaupparekisteriin.

Vinkit

- Yhtiömuodon muutoksiin liittyy aina käsittelymaksuja.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa