Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön oman pääoman ehtoinen rahoitus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiö voi hankkia rahoitusta pääosin kolmella tavalla: oman pääoman ehtoisena rahoituksena eli sijoituksena, vieraan pääoman ehtoisena rahoituksena eli velkana ja mezzanine- eli välirahoituksena, jolla tarkoitetaan oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen välimuotoa.

Yleinen tapa hankkia oman pääoman ehtoista rahoitusta on toteuttaa osakeanti. Tällöin osakkeenomistajat voivat merkitä uusia osakkeita omistusosuuksiensa suhteessa. Osakeannissa yhtiö voi uusien osakkeiden lisäksi tarjota osakkeenomistajilleen myös hallussaan olevia omia osakkeitaan.

Osakeanti voidaan myös toteuttaa suunnattuna, jolloin vain osalla osakkeenomistajista tai vaihtoehtoisesti ulkopuolisilla on mahdollisuus merkitä uusia osakkeita. Suunnattu osakeanti on kuitenkin siinä mielessä osakeyhtiölaista ilmenevän yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen, että päätös siitä edellyttää kahden kolmasosan enemmistöä yhtiökokouksessa edustettuna olevien osakkeiden äänimäärästä. Lisäksi edellytetään yhtiön kannalta painavaa taloudellista perustetta.

Maksullisen osakeannin ideana on, että osakeyhtiö luovuttaa uusia osakkeita osakkeenomistajille, jotka vastineeksi maksavat osakkeiden merkintähinnan yhtiölle. Näin yhtiö saa uutta pääomaa toimintaansa varten. Merkintähinta on mahdollista maksaa myös apporttiomaisuudella tai kuittaamalla se yhtiöltä olevalla saamisella, mikäli yhtiö näin päättää. Apporttiomaisuudella tarkoitetaan yhtiöön muuna kuin rahastosijoituksena sijoitettua omaisuutta. Apporttiomaisuudella tulee olla yhtiölle sijoitushetkellä taloudellista arvoa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa