Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiö pääoma

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiölaissa säädetään yhtiön vähimmäisosakepääomasta, joka on 2500 euroa yksityiselle osakeyhtiölle ja 80 000 euroa julkiselle osakeyhtiölle. Nämä ovat siis vain alarajoja, joten osakeyhtiön osakepääoma voi olla paljon vähimmäisvaatimusta suurempikin. Myös osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä vähimmäisosakepääomasta, kunhan se ei alita osakeyhtiössä säädettyjä alarajoja. Mikäli osakeyhtiön osakepääomaa halutaan muuttaa, on huolehdittava, että yhtiöjärjestys sallii kyseisen pääoman määrän.

Pääperiaate on se, että osakeyhtiö antaa vastineeksi sijoituksesta todistuksen eli osakkeen. Osakkeet oikeuttavat varoihin, jotka osakeyhtiöön jää jäljelle muiden saamisten ja vastuiden maksamisen jälkeen. Osakeyhtiön osakkailla on rajoitettu vastuu, joka yksinkertaistettuna tarkoittaa sitä, että osakkaitten riskinä on menettää sijoittamansa pääoma. Rajoitetun vastuun vastapainona toimii oman pääoman pysyvyys.

Osake on osuus osakeyhtiöstä, joka sisältää oikeudet ja velvollisuudet osakeyhtiöstä. Lähtökohtana osakeyhtiölaissa on nimellisarvoton järjestelmä. Nimellisarvottomuus tarkoittaa sitä, että osakkeella ei ole nimellisarvoa, eikä osake sinänsä edusta tiettyä osuutta osakepääomasta. Nimellisarvoton järjestelmä mahdollistaa osakepääoman korottamisen ilman uusien osakkeiden antamista. Mahdollista on kuitenkin määrätä yhtiöjärjestyksessä osakkeen nimellisarvosta.

Osakeyhtiölain perusteella kaikki osakkeet tuottavat samanlaiset oikeudet osakeyhtiössä. Yhtiöjärjestykseen voidaan kuitenkin sisällyttää määräyksiä osakkeiden tuottamista oikeuksista myös siten, että eri osakkeet tuottavat keskenään erilaiset oikeudet. Keskeisiä oikeuksia ovat äänivalta yhtiössä sekä oikeus yhtiön varoihin.  

Osakeyhtiön pääoma jaetaan omaan pääomaan ja vieraaseen pääomaan. Osakeyhtiön oma pääoma jaetaan vielä sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan. Sidottua omaa pääomaa on mm. osakepääoma ja vapaata omaa pääomaa mm. tilikauden voitto. Merkitystä tällä jaottelulla on erityisesti varojen jaon yhteydessä; osakkaat eivät voi jakaa osakeyhtiön sidottua omaa pääomaa ilman velkojien suostumusta. Vieras pääoma tarkoittaa käytännössä velkarahoitusta. Vieraan pääoman sijoittaminen ei lähtökohtaisesti tuota oikeutta yrityksen omistukseen.

Osakeyhtiön rahoitukseen liittyvät kysymykset saattavat olla hyvinkin monimutkaisia. Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä lakipuhelimeemme. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa