Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiö ja oma pääoma

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oma pääoma on se osa osakeyhtiön pääomasta, jolla ei ole takaisinmaksuvelvollisuutta, toisin kuin vieraalla pääomalla. Se toimii yhtäältä puskurina riskejä vastaan ja toisaalta mahdollistaa esim. osingonjaon.

Oma pääoma kirjataan taseeseen vastattavaa -puolelle. Osakeyhtiölain mukaan yhtiön oma pääoma jakautuu sidottuun omaan pääomaan ja vapaaseen omaan pääomaan seuraavasti:

 • Sidottu oma pääoma                   
  • Osakepääoma
   • Yksityisellä osakeyhtiöllä vähintään 2 500 euroa, julkisella osakeyhtiöllä vähintään 80 000 euroa
  • Kirjanpitolain mukainen arvonkorotusrahasto
  • Käyvän arvon rahasto
  • Uudelleenarvostusrahasto
  • Mahdollisesti käytössä olevat, vanhan osakeyhtiölain mukaiset vara- ja ylikurssirahasto              
 • Vapaa oma pääoma
  • Tilikauden voitto
  • Edellisten tilikausien voitto
  • Muut rahastot, kuten sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tai muu yhtiöjärjestyksen mukainen rahasto

Osinko osakeyhtiön omistajille maksetaan vapaasta omasta pääomasta. Osinko saa kuitenkin olla korkeintaan vapaan oman pääoman suuruinen. Sidottuun omaan pääomaan kuuluvia varoja ei voi puolestaan jakaa ilman velkojien suostumusta. Lisäksi jos yhtiön hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, hallituksen on osakeyhtiölain mukaan viipymättä tehtävä osakepääoman menettämisestä rekisteri-ilmoitus. Ilmoituksen tarkoituksena on saattaa osakeyhtiön kanssa liikesuhteissa olevat tietoisiksi osakeyhtiön heikosta taloudellisesta tilasta ja siten sen riskipitoisuudesta sopimuskumppanina.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa