Minilex - Lakipuhelin

Onko säätiön perustaminen luvanvaraista?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Säätiön perustamiseen tulee hakea lupa haettava patentti- ja rekisterihallitukselta, jolta on samalla pyydettävä säätiön sääntöjen vahvistamista. Hakemus tulee tehdä patentti- ja rekisterihallitukselle kirjallisesti, ja tähän on liitettävä säädekirja tai testamentti joko alkuperäisenä taikka viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisäksi hakemukseen tulee liittää selvitys siitä, että testamentti on saanut lainvoiman. Hakemukseen on niin ikään liitettävä säätiölle laaditut säännöt.

Säätiölle on annettava perustamislupa, mikäli säätiön tarkoitus on hyödyllinen. Säätiön säännöt on vahvistettava, mikäli ne on laadittu lain säännösten mukaisesti eikä niiden sisältö ole vastoin lakia tai hyviä tapoja. Perustamislupaa ei anneta, mikäli säätiön tarkoituksena sen sääntöjen mukaan on liiketoiminnan harjoittaminen, taikka mikäli säätiön pääasiallisena tarkoituksena on välittömän taloudellisen edun hankkiminen säätäjälle tai säätiön toimihenkilölle. Lupaa ei anneta myöskään silloin, milloin säätiön perustaminen olisi sääntöperinnöstä voimassa olevien säännösten kiertämistä. Perustamislupa on evättävä myös, jos säätiölle tuleva omaisuus on säädettyä määrää (25 000 €) pienempi tai sellaisessa epäsuhteessa säätiön tarkoitukseen, ettei säätiön perustamiselle ole todellisuudessa edellytyksiä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa