Minilex - Lakipuhelin

Omistusoikeuden saaminen esineeseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Omistusoikeus syntyy saannolla, josta yleisimpiä ovat kauppa, lahja ja perintö. Jos saanto saadaan esineeseen ensimmäistä kertaa, syntyy kokonaan uusi omistusoikeus. Muissa tapauksissa esine vaihtaa omistajaa. Siten saannot voidaan jakaa alkuperäisiin ja omistajanvaihdossaantoihin.

Mikäli esine ei ole kenenkään omistuksessa, valtaamalla se voidaan saada alkuperäissaanto. Tällainen on tyypillistä irtaimille esineille, joiden entinen omistaja on esimerkiksi hylännyt ne luontoon. Hylätyn esineen saa löytäjä lähtökohtaisesti pitää. Toinen mahdollisuus alkuperäissaantoon on yhdistää eri omistajien esineitä. Yhdistäminen voi tapahtua joko niin, että esineet ovat pää- ja sivuesineen suhteessa tai kumpikaan ei ole pääesineen asemassa. Ensimmäistä tapahtumaa kutsutaan liittämiseksi ja jälkimmäistä rajoitetuksi yhdistämiseksi.

Kolmas alkuperäissaanto voidaan saada valmistamalla uusi esine olemassa olevista aineista. Tällöin eri henkilö voi omistaa valmistuksessa käytettävän aineen kuin itse valmistaja. Kysymys kuuluukin, kummalle annetaan uuteen esineeseen omistusoikeus. Lähtökohtaisesti katsotaan, että mitä arvokkaampi valmistajan työpanos on, sitä todennäköisemmin hän saa omistusoikeuden (esimerkiksi taideteoksen maalaus). Vastakkaisessa tapauksessa aineiden arvo voi olla hyvin korkea verrattuna työsuoritukseen. Tilanteet ratkaistaan siten yleensä yksittäistapauksina arvioimalla ja punnitsemalla eri tekijöitä.

Omistajanvaihdossaannoissa esineellä on jo aikaisemmin ollut omistaja. Nämä saannot jaetaan johdannaisiin ja kumoaviin. Johdannaisia ovat kaikki luovutussaannot (muun muassa kauppa, vaihto ja lahja) sekä perhe- ja jäämistöoikeudelliset saannot. Esineen saaja johtaa tällöin oikeutensa edeltäjältään toisin kuin kumoavissa saannoissa, joita ovat pakkolunastussaanto ja löytö. Lunastussaanto on pysyvä eli oikea omistaja ei voi sitä moittia. Löydettäessä tavaran oikeus siihen ei sellaisenaan siirry uudelle omistajalle, vaan lähtökohtaisesti se tulee toimittaa poliisille tai tiedossa olevalle omistajalle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa