Minilex - Lakipuhelin

Omaisuuden arvostaminen perintöverotuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jotta voidaan laskea perintöveron määrä, on tiedettävä, minkä arvoinen perittävä omaisuus oikeastaan on. Rahana saadun omaisuuden arvo on tietenkin helppo selvittää, kun taas vaikkapa kiinteistön arvon määritteleminen vaatii enemmän työtä. Lisäksi kuolinpesän varoista on mahdollista tehdä laissa sallittuja vähennyksiä.

Omaisuuden arvoksi katsotaan se käypä arvo, mikä sillä on verovelvollisuuden alkaessa, eli perinnönjättäjän kuolinhetkellä. Käypä arvo tarkoittaa omaisuuden todennäköistä luovutushintaa, eli hintaa, joka omaisuudesta todennäköisesti myytäessä saataisiin. Siksi käypä arvo riippuu toisaalta perittävän omaisuuden laadusta, toisaalta perimisajankohdasta. Yleisin tapa selvittää todennäköinen luovutushinta on niin sanottu kauppa-arvomenetelmä. Se tarkoittaa perittävän omaisuuden, esimerkiksi perinnönjättäjän asunnon, vertaamista vastaavanlaisiin kaupan kohteisiin.

Vero ei välttämättä määräydy suoraan käyvän arvon perusteella. Perittävän omaisuuden arvosta voidaan nimittäin tehdä erilaisia vähennyksiä. Toisin sanoen käyvästä arvosta voidaan vähentää tiettyjä eriä, ja veroa on maksettava vain jäljelle jääneestä määrästä.

Ensinnäkin omaisuuden arvosta saadaan vähentää kuolinpesän velat. Tällaisia voi olla esimerkiksi perinnönjättäjältä jääneet verot ja maksut. Itse perintöveroa ei kuitenkaan saa vähentää omaisuuden kokonaisarvosta. Sellainen koroton saaminen, joka ei ole erääntynyt verovelvollisuuden alkaessa, arvostetaan sen arvon mukaan, joka sillä on verovelvollisuuden alkaessa laskettuna kahdeksan prosentin korkokannan mukaan, ja ottaen huomioon vain täydet vuodet. Vähennyskelpoisia ovat myös kohtuulliset perunkirjoitus- ja hautauskulut. Esimerkiksi hautakiven pystyttämisestä aiheutuneet kulut voidaan vähentää.

Jos perinnönjättäjä on asunut kuollessaan ulkomailla, eivät mitkä tahansa velat ole vähennettävissä, vaan ainoastaan perittävään omaisuuteen kohdistuvat velat. Jos leskellä on oikeus hallita perintöön kuuluvaa asuntoa ja sen asuinirtaimistoa, perilliset voivat vähentää hallintaoikeutta vastaavan määrän omaisuuden arvosta.

Myös muulla kuin leskellä saattaa olla oikeus hallita perintöön kuuluvaa omaisuutta, tai oikeus omaisuudesta saatuun tuottoon. Hallinta- ja tuotto-oikeudet ovat vastaavalla tavalla vähennettävissä. Hallinto- ja tuotto-oikeuksien arvot lasketaan omien asteikkojensa perusteella. Omaisuuden kokonaisarvosta tulee vähennettäväksi myös sellaiset rahasuoritukset, jotka perinnönsaaja suorittaa toiselle henkilölle joko kertakaikkisesti tai aika ajoin.

Omaisuuden arvostamisessa on kaiken kaikkiaan huomioitava mitä moninaisempia asioita yleisestä hintatasosta vähennysoikeuksiin. Jos käyvän arvon määrittely tuntuu vaikealta, apua saa asiaan perehtyneeltä lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa