Minilex - Lakipuhelin

Oikeusturvaan liittyvien asioiden käsittely hallinnossa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Hallintolaki säätelee henkilön oikeusturvaa, kun hänen asioitaan käsitellään hallinnossa. Hallinnon asiakkaan oikeusturva palautuu viime kädessä perustuslakiin, jonka mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Yksilöiden asioita hallinnossa käsiteltäessä tulee siis noudattaa tarkoin hallintolain yleisiä periaatteita ja esimerkiksi kuulla asianosaista asian osalta. Puhevallan käyttäminen viranomaisessa takaa parhaiten oikeusturvan hallintoasioita käsiteltäessä. Viranomaisella on velvollisuus huolehtia siitä, että yksilön oikeusturva on taataan hallinnossa. Monet hallintoasiat ovat myös arkaluonteisia asioita, jolloin viranomaisen täytyy toimia asiaa käsitelleessään ottaen huomioon tämän näkökohdan.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »