Minilex - Lakipuhelin

Oikeus palkkioon yhtiössä tehdystä työstä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomen laissa on olettama työn palkallisuudesta, eli siitä, että tehdystä työstä saa palkkion. Sama koskee myös yhtiön hyväksi tehtyä työtä. Avoimen yhtiön yhtiömiehellä on lähtökohtaisesti oikeus saada kohtuullinen palkkio siitä työstä, jonka hän yhtiössä tekee. Usein avoin yhtiö on ikään kuin "omistajiensa summa" eli perustuu olennaisesti sille työlle ja asiantuntemukselle, jota omistajat, eli yhtiömiehet yhtiöön tuovat.

Palkkion kohtuullisuus arvioidaan sen mukaan, mitä yhtiömiehen työsuoritusta vastaavasta työstä yleensä maksetaan. Lähtökohtana on tavallaan työn markkinahinta, eli se hinta, mitä vastaavan työn hankkiminen ulkopuoliselta maksaisi. Tämä johtuu siitä, että alihintainen työ vastaisi sijoitusta yhtiöön ja vastaavasti ylihintainen työ voitaisiin tulkita peiteltynä varojenjakona yhtiöltä yhtiömiehelle. Markkinahinnan pitäminen lähtökohtana on tärkeää siis lähinnä verotuksellisista syistä.

Pääsääntöön työn palkkiollisuudesta löytyy kuitenkin poikkeuksia. Yhtiösopimuksessa on mahdollista nimittäin sopia, että yhtiömiehellä ei ole erikseen oikeutta palkkioon työstään yhtiössä, vaan hänen palkkiokseen katsotaan hänen oma osuutensa yhtiön voitosta. Tällainen sopiminen on usein tarkoituksenmukaista etenkin toiminnan alkuvaiheessa, jolloin palkkioiden maksaminen yhtiömiehille saattaisi tarpeettomasti heikentää yhtiön taloutta. On nimittäin tavanomaista, että liiketoiminnan alkuvaiheessa yhtiön tulon ansainta kangertelee ja yhtiömiehet eivät voi laskuttaa jokaista työtuntiaan yhtiöltä ilman toiminnan muodostumista huiman tappiolliseksi. Yhtiömiehethän ovat kaikella henkilökohtaisella omaisuudellaan vastuussa yhtiön velvoitteista, kuten veloista, jolloin yhtiömiehet joutuisivat joka tapauksessa kattamaan tämän alkuvaiheen tappion omasta kukkarostaan.

Järkevää yhtiömiesten kannalta olisi siis suhteuttaa palkkionmaksuvelvollisuus yhtiön tarpeisiin. Alkuvaiheessa edellä mainittu palkkion maksamisesta luopuminen voi olla kannattavaa, mutta myöhemmin toiminnan pyöriessä normaalisti, voi tämä johtaa vääränlaiseen ja epäoikeudenmukaiseen varojenjakoon yhtiöstä. Lähtökohtaisesti voittoa jaetaan aina tasan yhtiömiesten kesken, jolloin jos kaikki yhtiömiehet eivät tee samaa määrää työtä yhtiön hyväksi, voi tulos olla epäoikeudenmukainen osalle yhtiömiehistä. Toki voitonjaostakin voidaan sopia yhtiösopimuksessa toisin. Olennaista vain on hahmottaa palkkionmaksun ja voitonjaon välinen yhteys sekä yhtiön sen hetkiset, että tulevaisuuden tarpeet ja taloudellinen tilanne huomioiden ja pyrkiä näiden perusteella laatimaan yhtiösopimuksen määräykset. Lainopillisesta avusta tuskin tällöin olisi ainakaan haittaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa