Minilex - Lakipuhelin

Oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen loukkausrikos

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Teoksen sähköisillä hallinnointitiedoilla tunnistetaan teos tai oikeuksien haltija, joka voi olla tekijä tai muu henkilö. Näitä tietoja ei saa muuttaa eikä poistaa, jos tekijä on ne teokseensa laittanut. Sama koskee tietoja, jotka toinen on laittanut teokseen tekijän luvalla. Teosta, josta on muunneltu sähköisiä hallinnointitietoja, ei saa antaa yleisölle eikä tuoda Suomeen jakelua varten.

Oikeuksien hallinnointitietoja ovat kaikki oikeudenhaltijoiden suojattuun aineistoonsa sisällyttämät teoksen tunnistetiedot, tekijää tai oikeuksien muuta haltijaa koskevat tiedot sekä tiedot teoksen käyttöehdoista. Hallinnointitietoihin rinnastetaan myös tällaista tietoa koskevat numerot ja koodit. Oikeuksien muulla haltijalla tarkoitetaan oikeuksien siirronsaajaa, yleensä teoksen kustantajaa. Hallinnointitietojen tulee olla suojatun teoksen kappaleessa tai näiden tietojen tulee ilmetä teosta yleisölle välitettäessä. Tiedot voivat ilmetä esimerkiksi vesileimassa tai elokuvan ääniraidassa.

Joka tämän kiellon vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa, poistaa tai muuttaa oikeuksien sähköisiä hallinnointitietoja, joilla tunnistetaan teos, tekijä tai oikeuksien muu haltija tai jotka ovat tietoja teoksen käyttöehdoista, on tuomittava rangaistukseen oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen loukkausrikoksesta. Sama pätee myös, jos yleisölle levitetään tai tuodaan maahan yleisölle levittämistä varten teoksen kappale tai välitetään yleisölle teos siten, että sanotut hallinnointitiedot on luvatta poistettu tai että niitä on luvatta muutettu. Kyse on siis nimenomaan siitä, että hallinnointitiedot on luvatta poistettu, vaikka itse teoksen levittäminen olisikin sallittua.

Jotta teko olisi rangaistava, sen pitää olla omiaan aiheuttamaan huomattavaa vahinkoa tai haittaa. Tekijän täytyy tietää, että se mitä hän on tehnyt, loukkaa tekijänoikeuksia tai helpottaa niiden loukkaamista. Vahingon syntymistä ei siis edellytetä vaan riittää, että rangaistavaksi tuleva sähköisten hallinnointitietojen poistaminen voi tapahtua myös pelkässä vahingon aiheuttamisen tarkoituksessa. Rangaistuksena oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen rikkomisesta on sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Minkälaista vahinkoa sähköisten hallinnointitietojen poistaminen sitten voi aiheuttaa teoksen tekijälle? Hallinnointitietojen luvattomalla poistamisella voi olla haitallista vaikutusta tekijän taloudellisiin oikeuksiin. Poistamisen jälkeen tieto sallitusta tai kielletystä käytöstä ei tavoita aineiston käyttäjää ja poistaminen täten edesauttaa mahdollisia tulevia oikeudenloukkauksia. Oikeudenhaltija voi menettää tuloja, kun teoksen käytön tunnistaminen ja seuranta hallinnointitietoja käyttäen ole enää poistamisen jälkeen mahdollista. Oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen poistaminen voi vaikuttaa myös tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden moraalisten oikeuksien suojaan.

Mikäli teko ei ole omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa, oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen loukkausrikos ei täyty. Tällöin voi kuitenkin tulla sovellettavaksi oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen loukkausrikkomus, jos tietojen poistaja toimii tahallaan tai törkeän huolimattomasti. Rangaistuksena loukkausrikkomuksesta on sakko.

Vinkit

- Oikeuksien sähköisillä hallinnointitiedoilla suojataan teoksen tekijää ja omistajaa

- Vaikka teoksen levittäminen olisikin sallittua, tulee levittäjän huolehtia siitä, että sähköiset hallinnointitiedot ovat näkyvissä

Varoitukset

- Nykyaikana sähköisten teoksien levittäminen on helppoa, joten sähköisten hallinnointitietojen säilyttämiseen tulee kiinnittää huomiota

- Teosta, josta on muunneltu sähköisiä hallinnointitietoja, ei saa antaa yleisölle eikä tuoda Suomeen jakelua varten

- Oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen loukkausrikoksesta rangaistaan vähintään sakolla, ja enimmäisrangaistus on yksi vuosi vankeutta

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa