Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen on todistajan pelottelua

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisessa on kyse siitä, että joku yrittää vaikuttaa toisen henkilön todistamiseen. Joka oikeudettomasti väkivallalla tai uhkauksella estää tai yrittää estää toista antamasta lausuntoa todistajana, asiantuntijana, muuna kuultavana tai asianosaisena oikeudenkäynnissä, esitutkinnassa, poliisitutkinnassa tai niihin rinnastettavassa muussa viranomaismenettelyssä tai vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa lausunnon sisältöön.

Ensinnäkin todistamisen estäminen on kriminalisoitu. Toiseksi, joka tekee tai uhkaa tehdä väkivaltaa toiselle sen vuoksi, mitä tämä on lausunut edellä tarkoitetussa kuulustelussa, syyllistyy myös oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamiseen. Erityisesti kiellettyä on väkivallan teko tai sillä uhkaaminen toisen antaman lausunnon vuoksi, kun kyseinen toinen henkilö on tekijän puoliso, sisarus, sukulainen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa tai henkilö, joka asuu hänen kanssaan yhteistaloudessa tai on muuten näihin rinnastettavan henkilökohtaisen suhteen takia läheinen.

Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa