Minilex - Lakipuhelin

Oikaisuvaatimus kunnalliseen hallintopäätökseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Jos kunnanhallitus on ottanut lautakunnan, sen jaoston tai niiden alaisen viranomaisen päättämän asian käsiteltäväkseen, on päätöksestä tehty oikaisuvaatimus käsiteltävä kunnanhallituksessa.

Oikaisuvaatimus tehdään edellä kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisten viranomaisten päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimus kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan ja liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan päätöksestä tehdään päätöksen tehneelle johtokunnalle. Jos johtosäännössä on määrätty, että päätös voidaan ottaa johtokunnan käsiteltäväksi, oikaisuvaatimus johtokunnan ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdään kuitenkin johtokunnalle. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä.

Päätökseen ei siis saa hakea muutosta valittamalla, vaan ensin on turvauduttava oikaisuvaatimusmenettelyyn. Kunnanvaltuuston tekemiin päätöksiin ei sovelleta oikaisuvaatimusmenettelyä, eli sen päätöksiin voidaan suoraan hakea muutosta valittamalla. Muiden kunnan toimielinten päätöksistä on tehtävä oikaisuvaatimus ennen kuin voi valittaa.

Joissakin laeissa on kuitenkin erikseen säädetty niin, että tietynlaisesta kunnallisasiaa koskevasta päätöksestä haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Jos näin on erityislaissa säädetty, ei asiassa haeta oikaisua. Kunnallisasioissa muutoksenhakujärjestelmä on tältä osin hyvin epäselvä ja monimutkainen.

Kunnan toimielimen tekemään päätökseen saa oikaisua hakea asianosainen eli henkilö, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee. Lisäksi oikaisuvaatimuksen voi tehdä kunnan jäsen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa