Minilex - Lakipuhelin

Muutossuunnitelma osuuskunnan muuttamisesta osakeyhtiöksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osuuskuntaa osakeyhtiöksi muutettaessa osuuskunnan hallituksen on laadittava yhteisömuodon muutossuunnitelma. Sisältövaatimuksiltaan muutossuunnitelma rinnastuu osuuskuntalaissa säädettyyn osuuskunnan kombinaatiosulautumisen sulautumissuunnitelmaan. Suunnitelmasta tulee siten käydä ilmi yhteisömuodon muutoksen toteuttamistapa sekä osuuskunnan jäsenien ja velkojien aseman kannalta keskeiset seikat. Yksityiskohtaiset säännökset suunnitelman sisällöstä löytyvät osuuskuntalaista. Suunnitelmassa on lisäksi oltava ehdotus osakeyhtiön osakepääomasta ja muusta omasta pääomasta.

Muutokseen osallistuvan osuuskunnan hallituksen tulee nimetä yksi tai useampi tilintarkastaja antamaan muutossuunnitelmasta lausunto kullekin muutokseen osallistuvalle osuuskunnalle. Lausunnossa on arvioitava, onko muutossuunnitelmassa annettu oikeat ja riittävät tiedot niistä perusteista, joiden mukaan muutosvastike määrätään, sekä vastikkeen jakamisesta. Lausunnossa tulee lisäksi mainita, onko muutos omiaan vaarantamaan osuuskunnan velkojen maksun.

Osuuskunta voidaan tietyin edellytyksin muuttaa myös julkiseksi osakeyhtiöksi. Tällöin sovellettava menettely on pääpiirteissään samanlainen, kuin muutettaessa osuuskunta tavalliseksi osakeyhtiöksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa