Minilex - Lakipuhelin

Muutoksenhakukirjelmä ylimääräisessä muutoksenhaussa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun käytetään jotain ylimääräistä muutoksenhakukeinoa, on muutoksenhaku tehtävä kirjallisessa muodossa. Ylimääräisessä muutoksenhaussa on siis laadittava kirjallinen muutoksenhakukirjelmä. Muutoksenhakukirjelmä on osoitettava asian ratkaisevalle viranomaiselle, ja siinä on ilmoitettava vaatimus ja sen perusteet. Kirjelmään on myös liitettävä päätös, jota hakemus koskee, alkuperäisenä tai jäljennöksenä, sekä ne asiakirjat, joihin hakemus nojautuu. Päätöksen osalta ei vaadita, että jäljennöksen pitää olla viran puolesta oikeaksi todistettu, vaan esimerkiksi tavallinen valokopio riittää.

Muutoksenhakukirjelmä on toimitettava hakemuksen ratkaisevalle viranomaiselle tai sille viranomaiselle, joka on tehnyt päätöksen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa