Minilex - Lakipuhelin

Mitä tekee tasa-arvovaltuutettu?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädettyjä tehtäviä varten on tasa-arvovaltuutetun virka ja tasa-arvolautakunta. Tasa-arvovaltuutetun tehtävänä on valvoa, että tasa-arvoa koskevaa lainsäädäntöä, sekä erityisesti syrjinnän kieltoa ja syrjivän ilmoittelun kieltoa, noudatetaan. Laissa on kielletty sukupuoleen perustuva syrjintä, joka voi olla joko välillistä syrjintää tai välitöntä syrjintää, jonka noudattamista valtuutettu siis valvoo. Myöskin syrjivä työ- ja koulutuspaikkailmoittelu on yhtä lailla kiellettyä.

Lisäksi tasa-arvovaltuutetun tehtävänä on aloittein, neuvoin ja ohjein edistää tasa-arvolain tarkoituksen toteuttamista, antaa tietoja tasa- arvolainsäädännöstä ja sen soveltamiskäytännöstä sekä seurata naisten ja miesten tasa-arvon toteutumista yhteiskuntaelämän eri aloilla.

Tasa-arvovaltuutettu voi myös avustaa syrjinnän kohteeksi joutunutta tämän oikeuksien turvaamisessa sekä tarvittaessa avustaa tätä oikeudenkäynnissä, joka koskee hyvityksen tai korvauksen suorittamista, jos hän katsoo, että asialla on lain soveltamisen kannalta huomattava merkitys. Tasa-arvovaltuutettu voi myös määrätä alaisensa virkamiehen avustamaan syrjinnän kohteeksi joutunutta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa