Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoittaa henkilöyhtiö?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilöyhtiöllä tarkoitetaan avointa yhtiötä ja kommandiittiyhtiötä. Henkilöyhtiöissä vähintään kaksi henkilöä harjoittaa yhdessä elinkeinotoimintaa taloudellisen edun saavuttamiseksi. Henkilöyhtiöissä on luontevaa harjoittaa sellaista liiketoimintaa, joka perustuu vahvasti yhtiömiesten henkilökohtaiseen työpanokseen.

Avoimessa yhtiössä tulee perustettaessa olla vähintään kaksi yhtiömiestä. Vastaavasti kommandiittiyhtiössä tulee olla vähintään kaksi yhtiömiestä, joista toisen tulee olla vastuunalainen yhtiömies ja toisen äänetön yhtiömies.

Avoimen yhtiön yhtiömieheen ja kommandiittiyhtiön vastuunalaiseen yhtiömieheen sovelletaan samoja periaatteita. Heidän osalta ei edellytetä rahallista sijoitusta yhtiöön, vaan heidän henkilökohtainen työpanoksensa riittää. He ovat myös henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön veloista. Jos velkaa ei saada perittyä yhtiöltä, voidaan se periä yhtiömiehiltä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Sen sijaan kommandiittiyhtiön äänettömään yhtiömieheen sovelletaan eri periaatteita. Äänettömältä yhtiömieheltä edellytetään rahamääräistä sijoitusta yhtiöön. Äänetön yhtiömies ei nimensä mukaisesti osallistu yhtiön päätöksentekoon, vaan hän on mukana passiivisena sijoittajana. Hän ei myöskään vastaa yhtiön velvoitteista yhtiöön sijoittamaansa pääomaa suuremmasta määrästä.

Henkilöyhtiöiden verotus poikkeaa muista yhtiömuodoista, esimerkiksi osakeyhtiöstä. Verotuksessa henkilöyhtiö ei ole erillinen verovelvollinen, vaan henkilöyhtiön tulo verotetaan yhtiömiesten tulona heidän omistusosuuksiensa suhteessa. Osa tulosta verotetaan yhtiömiesten ansiotulona ja osa pääomatulona.

Nykyään henkilöyhtiön perustaminen edellyttää rekisteröimistä kaupparekisteriin. Yhtiö on rekisteröitävä kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta tai yhtiön perustaminen raukeaa. Aikaisemmin henkilöyhtiöt syntyivät yhtiösopimuksen allekirjoittamishetkellä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa