Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoittaa hallintopäätöksen oikeusvoima?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeusvoima käsite juontaa juurensa oikeusperiaatteesta "ne bis in idem" eli ei kahdesti samassa asiassa. Tällä tarkoitetaan tuomioistuinten toiminnassa sitä, että tuomioistuin ei voi ottaa tutkittavaksi uudestaan sellaista asiaa, joka on saanut jo lainvoiman. Oikeusvoima tarkoittaa siis tuomioistuimen lainvoimaisen, lopullisen ratkaisun sitovaa vaikutusta tulevaisuuteen nähden. Toisaalta oikeusvoima tarkoittaa myös sitä, että oikeusvoimaisesti aiemmin ratkaistu seikka on uudessa oikeudenkäynnissä asetettava viran puolesta tuomioperusteeksi. Tuomio tulee lainvoimaiseksi ja samalla oikeusvoimaiseksi, kun siihen ei ole enää mahdollista hakea muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin.

Hallintopäätöksen oikeusvoima tarkoittaa hallintopäätöksen tulevaisuuteen suuntautuvaa sitova vaikutusta, joka suojaa päätöksen pysyvyyttä ja päätöksellä perustettua oikeusasemaa. Ensinnäkin oikeusvoiman johdosta asiassa annettu päätös otetaan tulevissa viranomaismenettelyissä sitovana huomioon. Toiseksi oikeusvoimavaikutus estää oikeusvoimaisesti ratkaistun asian uudelleen käsittelemisen, jollei erityinen lainsäännös anna valtuutusta uuteen käsittelyyn. Oikeusvoima ulottuu asianosaisiin ja sivullisiin sekä päätöksen tehneeseen viranomaiseen ja saman hallinnonalan muihin viranomaisiin. Tämän piirin ulkopuolisten viranomaisten osalta oikeusvoimavaikutusta arvioidaan yksittäistapauksittain, riippuen mahdollisista erityissäännöksistä. Lähtökohta on luonnollisesti kuitenkin oikeusvoiman laaja ulottuvuus koko hallinnon alalla.

Ylimääräiset muutoksenhakukeinot rikkovat tietyin osin tuomion oikeusvoimaa, tosin vain erittäin painavin perustein. Ylimääräisillä muutoksenhakukeinoilla lainvoiman saanut ratkaisu voidaan ottaa uudelleen käsiteltäväksi. Oikeusvoima tulee ratkaisujen osalta yleisesti pohdittavaksi ja tällaiset tapaukset ovat tavallisesti epäselviä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa