Minilex - Lakipuhelin

Mitä on kielletty saalistushinnoittelu?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Eräs määräävän markkina-aseman väärinkäytön muoto on saalistushinnoittelu. Saalistushinnoittelulla tarkoitetaan määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen pyrkimystä hinnoittelullaan ajaa kilpailijoita pois markkinoilta tai estää kilpailijoiden markkinoille tulo. Saalistushinnoittelu on hyödykkeen alihinnoittelua, jolloin määräävässä markkina-asemassa oleva yritys laskee hinnat kannattamattomalle tasolle. Tarkoituksena on pitää hinnat alhaalla niin kauan, etteivät kilpailevat yritykset pysty vastaamaan tähän ja siirtyvät pois markkinoilta. Kun kilpailijat on ajettu pois markkinoilta tai uusien potentiaalisten kilpailijoiden markkinoille pääsy on estetty, määräävässä markkina-asemassa oleva yritys voi korottaa hinnat takaisin entiselleen.

Saalistushinnoittelun erottaminen normaalista hintakilpailusta on vaikeaa. Sen tuntomerkkeihin kuuluu esimerkiksi hintojen laskeminen yritykselle kannattamattomalle tasolle, hintojen laskeminen vain tietyillä markkinoilla, hintojen leikkauksen kohdistaminen vain tiettyihin kilpailijoihin sekä pyrkimys kattaa yrityksen menetykset kilpailun rajoittumisesta saatavilla hyödyillä.

Eräs esimerkki saalistushinnoittelusta on hintaruuvi. Hintaruuvista on kyse silloin, kun määräävässä markkina-asemassa oleva yritys perii kilpailijoiltaan ylihintaa väli- ja liitännäishyödykkeistä. Tämä on mahdollista, kun yritys toimii vertikaalisesti eli sekä markkinoiden alkupäässä, tuottaen esimerkiksi raaka-ainetta, että markkinoiden loppupäässä myyden lopputuotetta. Yritys pystyy näin ollen suosimaan tuotantopanoksien hinnoittelulla omaa liiketoimintayksikköään. Tällainen määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen perusteeton ja syrjivä hinnoittelu kilpailijoita kohtaan on kuitenkin kiellettyä. Hintaruuvi voidaan todeta esimerkiksi näyttämällä, että määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen omat yksiköt tarjontaketjun loppupäässä eivät voisi toimia kannattavasti, jos niiltä perittäisiin sama hinta, minkä yritys perii kilpailijoiltaan.

Saalistushinnoitteluun voi liittyä myös niin kutsuttu ristiinsubventointi. Ristiinsubventoinnissa määräävässä markkina-asemassa oleva yritys siirtää hallitsemiltaan markkinoilta saatuja voittoja toisille markkinoille, joilla se myy tuotteitaan, mutta joilla sillä ei välttämättä ole määräävää markkina-asemaa. Tällöin syntyy tilanne, jossa yritys voi kyseisillä markkinoilla hinnoitella hyödykkeet alle todellisten kustannusten ja siten kasvattaa markkinaosuuttaan kilpailijoidensa kustannuksella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa