Minilex - Lakipuhelin

Mitä on kielletty saalistushinnoittelu?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Eräs määräävän markkina-aseman väärinkäytön muoto on saalistushinnoittelu. Saalistushinnoittelulla tarkoitetaan määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen pyrkimystä hinnoittelullaan ajaa kilpailijoita pois markkinoilta tai estää kilpailijoiden markkinoille tulon. Saalistushinnoittelua on hyödykkeen alihinnoittelu, jolloin määräävässä markkina-asemassa oleva yritys laskee hinnat yritykselle kannattamattomalle tasolle. Kun kilpailija on ajettu pois markkinoilta tai uusien potentiaalisten kilpailijoiden markkinoille pääsy on estetty, määräävässä markkina-asemassa oleva yritys voi korottaa hinnat takaisin entiselleen.

Saalistushinnoittelun tunnistaminen normaalista hintakilpailusta on vaikeaa. Tuntomerkkeihin kuuluu esimerkiksi hintojen laskeminen yritykselle kannattamattomalle tasolle, hintojen laskeminen vain tietyiltä markkinoilta, hintojen leikkauksen kohdistaminen vain tiettyihin kilpailijoihin sekä pyrkimys kattaa yrityksen menetykset kilpailun rajoittumisesta saatavilla hyödyillä.

Eräs esimerkki saalistushinnoittelusta on hintaruuvi. Hintaruuvista on kyse silloin, kun määräävässä markkina-asemassa oleva yritys toimii vertikaalisesti markkinoiden alkupäässä tuottaen esimerkiksi raaka-ainetta sekä markkinoiden loppupäässä myyden lopputuotetta, ja kun yritys perii ylihintaa kilpailijoiltaan väli- tai liitännäisestä hyödykkeestä. Yritys pystyisi näin ollen suosimaan tuotantopanoksien hinnoittelulla omaa liiketoimintayksikköään. Tällainen määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen perusteeton ja syrjivä hinnoittelu kilpailijoita kohtaan on kuitenkin kiellettyä. Hintaruuvi voidaan todeta esimerkiksi näyttämällä, että määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen omat yksiköt tarjontaketjun loppupäässä eivät voisi toimia kannattavasti, jos niiltä perittäisiin sama hinta, minkä yritys perii kilpailijoiltaan.

Saalistushinnoitteluun voi liittyä myös niin kutsuttu ristiinsubventointi. Ristiinsubventoinnissa määräävässä markkina-asemassa oleva yritys siirtää hallitsemiltaan markkinoilta saatuja voittoja toisaalla oleville markkinoille, jossa yritys kilpailee tuotteillaan ja jossa sillä ei välttämättä ole määräävää markkina-asemaa. Tällöin syntyy tilanne, jossa yritys voi kyseisillä markkinoilla hinnoitella hyödykkeet alle todellisten kustannusten ja siten kasvattaa markkinaosuuttaan kilpailijoidensa kustannuksella.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »