Minilex - Lakipuhelin

Mitä oikaisuvaatimusmenettely tarkoittaa?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Oikaisuvaatimusmenettely tarkoittaa sitä, että ennen päätöksestä valittamista pitää vaatia päätökseen oikaisua. Oikaisuvaatimusmenettely on yksilön käytössä oleva oikeusturvakeino tietyillä hallinnonaloilla ja tietyissä asioissa. Oikaisuvaatimusmenettely on käytössä paljolti niin sanotuissa massahallintoasioissa eli sellaisissa asiaryhmissä, joissa tehdään rutiininomaisesti paljon samantyyppisiä ratkaisuja. Oikaisuvaatimusmenettelyä käytetään esimerkiksi verotuksessa ja valtion virkamiesten palkkausta koskevissa asioissa.

Päätöksen tehnyt viranomainen tutkii uudestaan päätöksen, jota on väitetty joltain osin virheelliseksi. Päätöksen tehnyt viranomainen voi siis korjata virheellistä päätöstään oikaisun johdosta. Yleensä oikaisua haetaan samalta viranomaiselta, joka päätöksen teki. Joissakin asioissa oikaisuvaatimus on siis muutoksenhaun pakollinen esivaihe. Tämä merkitsee sitä, että eräissä asioissa ei ole mahdollista hakea muutosta päätökseen valittamalla, ellei ole vaatinut ensin oikaisua. Tällöin on syytä olla tarkkana, ettei oikaisuvaatimusaika ehdi kulua umpeen. Kunnallisasioissa oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista kun taas hallintolain mukaan tehdyn oikaisuvaatimuksen määräaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusjärjestelmä vähentää muutoksenhaun tarvetta ja näin estetään osittain hallintotuomioistuinten ruuhkautuminen. Oikaisuvaatimusmenettelyä ei tule sekoittaa itseoikaisuun.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »