Minilex - Lakipuhelin

Mikä on selvitystila avoimessa yhtiössä?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimen yhtiön selvitystila edeltää yhtiön purkua. Selvitystilassa yhtiön velat maksetaan ja jäljelle jäänyt omaisuus jaetaan. Tällä siis tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että yhtiön omaisuus muutetaan rahaksi ja rahat jaetaan niille, joille ne kuuluvat, eli yhtiön velkojille ja omistajille. Olennainen kysymys yhtiömiehelle, eli yhtiön omistajalle selvitystilaan liittyen onkin lähinnä, että miten siinä menetellään ja mitä velvollisuuksia siihen liittyy.

Selvitystila alkaa, kun purkuperuste on olemassa, ja joku purkuperusteen käyttämiseen oikeutettu vaatii yhtiön purkua. Purkuperusteella tarkoitetaan laissa avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä määriteltyä syytä lopettaa yhtiön toiminta eli purkaa se. Toki yhtiömiesten yksimielisesti niin päättäessä, yhtiö voidaan purkaa koska tahansa. Kuitenkin tietyillä edellytyksillä, eli purkuperusteilla, voi yksikin yhtiömies vaatia yhtiötä joko purettavaksi tai ainakin itseään "ostettavaksi ulos yhtiöstä" eli yhtiöosuutensa lunastamista. Purkuperusteita ovat yhtiösopimuksen irtisanomista seurannut irtisanomisajan päättyminen, toisen yhtiömiehen konkurssi tai kuolema sekä yhtiön toiminnan edellytysten raukeaminen. Käytännössä, jos joku yhtiömiehistä ei enää harjoita joko ollenkaan toimintaa yhtiössä tai ole täysvaltainen tai jos toiminnan harjoittamisessa ei ole enää mieltä. Selvitystilan alkaminen edellyttää lisäksi sitä, että kaikki yhtiömiehet ovat saaneet tiedon purkuperusteesta ja siihen vetoamisesta.

Avoimista yhtiöistä ja kommandiittiyhtiöistä annettu laki sisältää säännökset avoimen yhtiön selvityksestä. Lain säännöksistä voidaan kuitenkin monilta osin poiketa sopimalla toisin, eli ne ovat niin sanottuja tahdonvaraisia lain säännöksiä. Selvitystila voidaan kuten moni muukin lain määräys yhtiömiesten päätöksellä ohittaa. Mitä yhtiömiehet eivät kuitenkaan voi ohittaa, on velkojen maksu. Tällöin yhtiön velat jäävät kuitenkin yhtiömiesten vastattaviksi. Selvitysmenettelystä vastaavat ja sen siis toteuttavat selvitysmiehet, joille kuuluu myös toimivalta yhtiön asioiden hoitamiseen selvitystilan aikana.

Selvitysmiehet voidaan valita yhtiömiesten päätöksellä, tai jos sopua ei synny, niin tuomioistuimen määräyksellä. Selvitysmiehet voivat olla joko yhtiömiehiä tai yhtiön ulkopuolisia, mutta lähtökohtaisesti täysvaltaisia henkilöitä. Konkurssissa olevat henkilöt eivät voi toimia selvitysmiehinä. Yhtiömies, jonka yhtiöosuus on ulosmitattu voi toimia selvitysmiehenä vain, jos muut yhtiömiehet siihen suostuvat. Heidän tehtävänsä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnasta selvitystilan ajan sekä toki edellä mainitun mukaisesti maksaa velat ja muuttaa omaisuus rahaksi. Heidän on myös rekisteröitävä yhtiön selvitystila ja purkautuminen Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Tämän lisäksi selvitysmiesten tulee huolehtia erinäisistä yhtiön lopulliseen tilinpäätökseen liittyvistä raportoinneista.

Selvitystila ei ole ainakaan pienen yhtiön tapauksessa niin monimutkainen prosessi kuin, miltä se saattaa kuulostaa. Kuitenkin siihen liittyy olennaisesti velkavastuun sekä tiedotusvelvollisuuksien toteuttaminen, mistä johtuen on tärkeää, että se toteutetaan säännösten mukaisesti. Pieni lisäinvestointi lainopilliseen apuun selvitysmenettelyn saattamiseksi lainvoimaisesti loppuun, voi joissain tilanteissa ehdottomasti maksaa itsensä takaisin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa