Minilex - Lakipuhelin

Mikä on sähköinen asiakirja?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vireillepanossa ja asian muussa käsittelyssä vaatimuksen kirjallisesta muodosta täyttää myös viranomaiselle toimitettu sähköinen asiakirja. Sähköinen asiakirja on sähköinen viesti, joka lähetetään sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä, kuten sähköisellä lomakkeella tai sähköpostin välityksellä. Viestin tulee lisäksi liittyä hallintoasian vireillepanoon, käsittelyyn tai päätöksen tiedoksiantoon. Lähettäjällä, samoin kuin peristeisen asiakirjan ollessa kyseessa, on vastuu siitä, että sähköinen viesti menee perille.

Eräät asiakirjat on varustettava lähettäjän allekirjoituksella. Jos asian vireillepanossa tai muussa käsittelyssä edellytetään allekirjoitettua asiakirjaa, allekirjoitusvaatimuksen täyttää myös sähköinen allekirjoitus. Tällöin sähköisen asiakirjan tulee siis sisältää sähköinen allekirjoitus. Sähköisen allekirjoituksen tarkoituksena on varmentaa se, että tietty henkilö on lähettänyt asiakirjan, eli se on väline, jolla todennetaan allekirjoittajan henkilöllisyys. Sähköisen viestin saapumisajankohdaksi katsotaan se hetki, jolloin se on viranomaisen tietojärjestelmässä tai vastaanottolaitteessa käytettävissä. Vireilletulo sinänsä edellyttää, että toimitettu sähköinen asiakirja on luettavassa muodossa tai ainakin saatettavissa luettavaan muotoon konvertoimalla tai muulla tavoin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa