Minilex - Lakipuhelin

Mikä on pesänhoitaja?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pesänhoitaja on keskeinen toimija konkurssimenettelyssä. Pesänhoitaja muodostaa yhdessä konkurssivelkojien kanssa konkurssipesän hallinnon.

Konkurssin alkaessa tuomioistuin määrää konkurssipesään pesänhoitajan. Pesänhoitajaksi määrättävällä henkilöllä on oltava tehtävän vaatima kyky, taito ja kokemus ja hänen tulee muutenkin olla sopiva tehtävään. Pesänhoitajan on oltava riippumaton velalliseen nähden, hänen on kohdeltava velkojia tasapuolisesti ja hoidettava tehtävänsä muutenkin asianmukaisesti. Pesänhoitajina toimivat käytännössä asianajajat.

Pesänhoitajan tehtävänä on selvittää ja ottaa haltuunsa konkurssipesään kuuluva omaisuus. Pesänhoitaja laatii pesäluettelon, josta käyvät ilmi velallisen varat ja velat sekä muut sitoumukset. Pesänhoitaja laatii myös velallisselvityksen koskien velallista ja tämän toimintaa. Velallisselvityksestä ilmenevät muun muassa konkurssiin ajautumisen syyt sekä velallisen kirjanpito. Pesänhoitajan vastuulla on konkurssimenettelyn valvontavaiheen järjestäminen. Velkojien valvontakirjelmien perusteella pesänhoitaja laatii ehdotuksen jakoluetteloksi. Pesänhoitajalle kuuluu myös konkurssipesän juoksevan hallinnon hoitaminen kuten omaisuuden hoito sekä sopimusten tekeminen ja irtisanominen.

Pesänhoitajalla on oikeus saada konkurssipesän varoista kohtuullinen palkkio ja korvaus hänelle aiheutuneista pesän hoitamisen kannalta tarpeellisista kustannuksista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa