Minilex - Lakipuhelin

Mikä on perustevalitus?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Perustevalitus liittyy julkisiin maksuihin ja veroihin ja se voidaankin määritellä yleiseksi vero-oikeudelliseksi muutoksenhakukeinoksi. Se, joka katsoo, että julkinen saatava on määrätty tai maksuunpantu virheellisesti, saa tehdä perustevalituksen.

Perustevalitusta ei ole sidottu täytäntöönpanoon, vaikkakin useimmiten siihen joudutaan turvautumaan ulosoton johdosta. Perustevalitus on siis oikeussuojakeino kaikissa niissä tapauksissa, joissa julkisen saatavan perusteena ei ole tuomioistuimen ratkaisu. Vaikka perustevalituksen käyttäminen tuleekin käytännössä ajankohtaiseksi nimenomaan ulosottovaiheessa, perustevalitus ei siis ole täytäntöönpanoon sidottu oikeussuojakeino vaan lähtökohtaisesti yleinen vero-oikeudellinen muutoksenhakukeino. Sen merkitys on tosin vähentynyt, säännönmukaisten valitusaikojen pidentymisen vuoksi. Jos esimerkiksi tulo- tai varallisuusvero on määrätty jälkiverotuksella, on kuitenkin normaali muutoksenhakuaika saattanut kulua umpeen. Tällöin voi tulla kyseeseen perustevalitus. Eräitä verolajeja koskevissa säännöksissä perustevalitus kielletään kokonaan.

Perustevalitus on muutoksenhakukeino myös julkisten maksujen sekä muiden julkisten saatavien osalta. Tällaiset julkiset saatavat pannaan maksuun yleensä ilman nimenomaista hallintopäätöstä. Perustevalituksella voidaan saattaa muutoksenhaun kohteeksi sekä saatavan peruste että määrä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »