Minilex - Lakipuhelin

Mikä on liikenteen turvallisuusvirasto?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Liikenteen turvallisuusvirasto eli TraFi on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, jonka toimialueeseen kuuluvat ilmailu-, meri-, rautatie- ja tieliikenne. Sen pääsääntöisenä tarkoituksena on edistää liikenneturvallisuutta ja kestävää kehitystä liikennejärjestelmässä sekä vastata liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä ja tuottaa liikenteen viranomaispalveluja.

Liikenteen turvallisuusviraston toimialueeseen kuuluvat siis kaikki edellä mainitut liikenteen muodot. Virastolla on siis hyvin paljon erilaisia tehtäviä. Sen tehtävänä on esimerkiksi huolehtia liikennejärjestelmän yleisestä turvallisuudesta ja sen kehittämisestä. Tehtäviin kuuluvat myös liikenteen aiheuttamien ympäristöhaittojen rajoittaminen, merenkulun ja ilmailun turvaamisesta huolehtiminen sekä viraston toimialaan kuuluvista liikennemarkkinoihin liittyvistä tehtävistä huolehtiminen. Sen tulee myös valvoa, että liikennejärjestelmässä noudatetaan sitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Viraston tulee myös varautua toimialallaan huolehtimaan liikennejärjestelmän toimivuudesta poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa.

Liikenteen turvallisuusviraston tehtäviin kuuluu myös vastata muun muassa ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta sekä hoitaa muita rekisteröintiin, katsastukseen ja liikenteen verotukseen liittyviä tehtäviä. Niin ikään se esimerkiksi huolehtii kuljettajantutkintojen järjestämisestä ja antaa toimialalla edellytettäviä lupia, hyväksyntöjä ja muita päätöksiä. Se myös myöntää ajokortit. Esimerkiksi korjaamo- ja valvontakorttihakemukset sekä hakemukset digitaalisen ajopiirturikortin korjaamoluvan saamiseksi tehdään TraFille. Myös autokoululupaa haetaan Liikenteen turvallisuusvirastosta.

Liikenteen turvallisuusvirastolla on laissa säädetyin perustein valtuudet antaa erilaisia velvoittavia oikeussääntöjä, joita ovat esimerkiksi erilaiset teknisluontoiset määräykset. Sillä on myös erikseen säädetyin valtuuksin oikeus tehdä kansainvälisiä teknisluontoisia sopimuksia lainsäädännön alaa koskemattomista asioista. Virasto osallistuu muutoinkin kansainväliseen yhteistyöhön.

Edellä kuvattujen tehtävien lisäksi Liikenteen turvallisuusvirastolla voi olla lukuisia sille erikseen säädettyjä liikenteen alaan kuuluvia viranomaistehtäviä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa