Minilex - Lakipuhelin

Mikä on julkisoikeudellinen oikeushenkilö?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Julkisoikeudellinen oikeushenkilö on yhteisö, joka käyttää julkista valtaa tehtäviensä hoidossa. Yksityisoikeudellisella oikeushenkilöllä ei ole tällaista julkista valtaa. Julkisoikeudelliset oikeushenkilöt hoitavat julkisia tehtäviä myös tehdessään yksityisoikeudellisia oikeustoimia, kuten ostaessaan ja myydessään, tai omistaessaan kiinteistöjä. Jako julkisoikeudellisiin ja yksityisoikeudellisiin oikeushenkilöihin ei kuitenkaan ole ehdoton. Esimerkiksi evankelisluterilainen kirkko ja sen seurakunnat ovat julkisoikeudellisia yhteisöjä, kun taas eräät uskonnolliset yhdyskunnat eivät ole.
Suomen valtio on yhtenäinen oikeussubjekti. Tämä tarkoittaa toisin sanoen sitä, että valtion hallintoelimet eivät ole tällaisia oikeushenkilöitä, eikä niillä ole omia oikeuksia eikä omia velvollisuuksia. Esimerkiksi verovirasto ei ole oikeushenkilö, vaikka se voikin käyttää valtion puhevaltaa oikeudenkäynnissä. Tämä jako ei kuitenkaan ole poikkeukseton, sillä muun muassa Suomen Pankilla ja Kansaneläkelaitoksella on omat oikeutensa ja velvollisuutensa.

Julkisoikeudellinen oikeushenkilö on yleensä perustettu erityislailla, jossa säädetään sen toiminnasta ja tehtävistä. Julkisoikeudellisella oikeushenkilöllä on siis, kuten jo edelläkin todettu, omat oikeudet ja velvollisuudet sekä oikeussubjektin asema. Esimerkiksi paliskunnat ja raha-automaattiyhdistys ovat julkisoikeudellisia oikeushenkilöitä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa