Minilex - Lakipuhelin

Mikä on henkilöyhtiö?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilöyhtiö on yhtiö, jossa useampi kuin yksi henkilö harjoittaa sopimuksen perusteella yhdessä elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Henkilöyhtiöitä ovat avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö, joista säädetään tarkemmin laissa avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä. Henkilöyhtiöille on tunnusomaista toiminnan perustuminen ennen kaikkea toimintaa harjoittaviin henkilöihin. Siksi henkilöyhtiö onkin yleensä soveltuvin yhtiömuoto sellaiseen yritystoimintaan, joka perustuu yhtiömiesten, eli yhtiön omistajien ammattitaidolle ja henkilökohtaiselle työpanokselle.

Henkilöyhtiössä yhtiön luottokelpoisuus kohdistuu yhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten varallisuuteen, ei yhtiöön sijoitettuun pääomaan. Tämä johtuu siitä, että avoimen yhtiön yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet ovat henkilökohtaisesti vastuussa kaikista yhtiön velvoitteista, kuten veloista. Kuten aiemmin mainittiin, henkilöyhtiön toiminnassa kaikilla yhtiömiehillä on oltava yhteinen taloudellinen tarkoitus. Yhtiön tulee elinkeinotoimintaa harjoittamalla edistää yhtiömiesten taloudellista etua. Henkilöyhtiön toiminta ei siten voi olla pelkästään hyödyllistä tai aatteellista toimintaa. Henkilöyhtiön voittoa tuottamaton toiminta voidaan henkilöyhtiössä katsoa elinkeinotoiminnaksi vain sillä edellytyksellä, että se edistää muuta liiketoimintaa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Henkilöyhtiö on oikeushenkilö. Tämä tarkoittaa, että yhtiöllä on oikeus tehdä sitoumuksia ja hankkia itselleen oikeuksia, sekä olla asianosaisena esimerkiksi tuomioistuimessa tai muun viranomaisen luona omalla nimellään. Tästä huolimatta käytännössä yhtiömiehet useimmiten toimivat samalla yhtiönsä edustajina, joten he loppupeleissä myös joutuvat oikeudessa esiintymään. Henkilöyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista niiden täyteen määrään niin kuin omasta velastaan. Henkilöyhtiön kohdalla voidaan kuitenkin sopia, että yhden tai useamman yhtiömiehen, ei kuitenkaan kaikkien, vastuu yhtiön velvoitteista rajoittaa sopimuksen osoittaman omaisuuspanoksen määrään. Tällöin kyseessä on kommandiittiyhtiö. Henkilöyhtiö ei ole vastuussa yhtiömiestensä henkilökohtaisista sitoumuksista; yhtiön omaisuus ja yhtiömiehen omaisuus ovat toisistaan erotetut. Tämä siis huolimatta siitä, että yhtiömies on vastuussa yhtiönsä velvoitteista.

Yleisinä huomioina henkilöyhtiöistä tulee käsittää se, että olennaisinta henkilöyhtiön muodostumisessa on useamman henkilön yhteistoiminta yhteisen taloudellisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tämän lisäksi muistettava on yhtiömiehen lähtökohtaisesti ankara vastuu yhtiön velvoitteista ja siitä seuraava laaja vapaus nostaa myös varallisuutta yhtiöstä. Kuitenkin, mikäli henkilö harkitsee henkilöyhtiön perustamista, tulee hänen perehtyä myös yhtiön rekisteröimiseen sekä verotuksellisiin vaatimuksiin. Apua näihin kysymyksiin tarjoaa esimerkiksi lakipuhelin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa