Minilex - Lakipuhelin

Mikä on henkilötieto?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä tai hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi.

Kyseisen henkilötiedon määritelmän vuoksi sellaiset tiedot, jotka liittyvät luonnolliseen henkilöön muussa ominaisuudessa kuin yksityishenkilönä, kuten esimerkiksi ammatin- tai elinkeinonharjoittajana tai julkisessa tehtävässä, on rajattu lain soveltamisalan ulkopuolelle. Henkilötiedon määritteleminen näin merkitsee siis lähtökohtaisesti kaikkien luonnolliseen henkilöön liittyvien tietojen kuulumista lain soveltamisalan piiriin.

Henkilötietojen suojasta on säädetty laissa. Henkilötietojen suoja on osa yksityisyyden suojaa, joka kuuluu jokaiselle. Yksilöllä on oikeus omiin tietoihinsa. Henkilötietojen käsittelystä ei saa aiheutua haittaa yksilölle.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »