Minilex - Lakipuhelin

Mikä on henkilörekisteri?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilörekisteril tarkoittaa käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuvaa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään osin tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta.

Henkilörekisterillä tarkoitetaan laissa loogista, ei fyysistä rekisteriä. Looginen rekisterikäsite merkitsee, että samaan henkilörekisteriin luetaan kuuluviksi kaikki ne tiedot, joita käytetään samassa käyttöyhteydessä riippumatta siitä, miten ja mihin ne on talletettu. Looginen rekisterikäsite merkitsee myös sitä, että tietojenkäsittelyssä syntyviä lyhytaikaisia tiedostoja ja tallenteiden eri sukupolvia ei pidetä eri henkilörekistereinä silloin, kun ne ovat rekisterinpitäjän hallussa ja niitä käytetään rekisterille määriteltyihin käyttötarkoituksiin.Henkilörekisterilain henkilötiedon määritelmästä johtuu, että lakia sovelletaan vain yksityisiin luonnollisiin henkilöihin. Esimerkiksi ammatin- ja elinkeinonharjoittajia koskevat luettelot samoin kuin sellaiset henkilön nimen, aseman ja työosoitteen sisältävät luettelot, joissa henkilö on asemansa vuoksi ja joita käytetään elinkeinonharjoittajien väliseen asiointiin, jäävät siten lain soveltamisalan ulkopuolelle. Lakia ei myöskään sovelleta yksin omaan henkilökohtaisiin tarkoituksiin käytettäviin henkilörekistereihin.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa