Minilex - Lakipuhelin

Mikä on hallintoriita?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos hallintosopimuksesta syntyy riitaa, käsitellään asia hallintoriitana. Hallintoriidan käsittely tapahtuu hallinto-oikeudessa. Hallintoriita pannaan vireille toimittamalla hakemuskirjelmä hallinto-oikeudelle. Hakemuskirjelmässä on mainittava toimenpide, jota vaaditaan, sekä vaatimuksen perusteet. Hallintoriita-asia käsitellään siinä hallinto-oikeudessa, jonka tuomiopiirissä sillä asianosaisella, johon tehty vaatimus kohdistuu, on kotipaikka.

Jos vaatimus kohdistuu valtioon, kuntaan tai muuhun julkisoikeudelliseen oikeushenkilöön, asian käsittelee se hallinto-oikeus, jonka tuomiopiirissä vaatimuksen esittäjällä on kotipaikka. Julkisoikeudellista oikeushenkilöä vastaan esitetty vaade voidaan myös käsitellä siinä hallinto-oikeudessa, jonka tuomiopiirissä tällaisen oikeushenkilön puhevaltaa käyttävän viranomaisen tai toimielimen toimipaikka sijaitsee. 

Jos hallintoriita-asiassa ei yllä sanotuista toimipaikkasäännöistä huolimatta löydy toimivaltaista hallinto-oikeutta, asia käsitellään Helsingin hallinto-oikeudessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa