Minilex - Lakipuhelin

Metsätila ja perintövero

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Metsätilasta on lähtökohtaisesti maksettava perintötilanteissa perintöveroa. Perintöveron suuruus määräytyy perittävän omaisuuden, tässä tapauksessa metsätilan perittävän kuolinhetken mukaisen käyvän arvon, sekä perintöveroluokan mukaan. Käypä arvo tarkoittaa omaisuuden todennäköistä myyntihintaa vapailla markkinoilla. Alle 20 000 euron perintöosuudet ovat verovapaita.

Toisin kuin maatilan tai maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdostilanteissa, joissa yritystoimintaa jatketaan, pelkän metsätilan perintö- tai lahjaveroon ei voi hakea huojennusta.

Perintöveroluokkia on kaksi. Ensimmäisessä veroluokassa veroportaita on useampia ja veroprosentit ovat pienempiä. Alle 20 000 euron perintöosuudet ovat molemmissa veroluokissa verovapaita. Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat perittävän:

  • aviopuoliso
  • suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen
  • aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen
  • perittävän kihlakumppani ja avoliittolain mukainen avopuoliso kohtuulliseksi ja tarpeelliseksi katsotun avustuksen määrään asti

Toiseen veroluokkaan kuuluvat muut sukulaiset ja vieraat

Puoliso- ja alaikäisyysvähennys

Veronalaisesta perintöosuudesta verovähennyksen voivat tehdä perittävän aviopuoliso tai tuloverolain mukaisesti avioliitonomaisessa suhteessa elänyt henkilö. Puolisovähennyksen suuruus on 90 000 euroa.

Perittävän suoraan alenevassa polvessa olevan perillisen veronalaisesta osuudesta voidaan tehdä 60 000 euron suuruinen alaikäisyysvähennys. Alaikäisyysvähennykseen oikeutettuja ovat myös ottolapset.

Metsätilan perintöverotukseen liittyvissä yksityiskohtaisemmissa kysymyksissä on syytä kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa