Minilex - Lakipuhelin

Metsäkeskukset valvovat metsälainsäädännön noudattamista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomen metsäkeskus on koko maassa toimiva julkisoikeudellinen laitos. Metsäkeskus hoitaa erilaisia kehittämis- ja toimeenpanotehtäviä metsien kestävään käyttöön, metsien monimuotoisuuden säilyttämiseen ja metsiin perustuvien elinkeinojen edistämiseen liittyen. Metsäkeskus mm. toimeenpanee metsiä koskevaa lainsäädäntöä ja valvoo sen toteuttamista, kerää ja ylläpitää metsävaratietoa sekä tarjoaa koulutusta ja neuvontaa metsäasioihin liittyen. Metsäkeskus toimii maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Metsiin liittyvän lainsäädännön valvonta on yksi keskeisistä Metsäkeskuksen viranomaistehtävistä. Metsäkeskus valvoo mm. metsälain, metsätalouden rahoitusta koskevan lain, riistavahinkolain, metsätuhojen torjuntaa koskevan lain sekä yhteismetsälain noudattamista. Keskeisimpänä valvontakeinona toimivat Metsäkeskukselle lähetettävät metsänkäyttöilmoitukset sekä muut ilmoitukset ja hakemukset. Mikäli metsälainsäädäntöä ei aiota noudattaa tai sitä ei ole noudatettu, Metsäkeskus pyrkii ensin neuvottelemaan ja sopimaan asiasta asianomaisten tahojen kanssa. Tarpeen tullen Metsäkeskus, tai Maaseutuvirasto Metsäkeskuksen esityksestä, voi asettaa kohteelle käsittelykiellon ja määrätä korjaavista toimenpiteistä. Tietyt metsälainsäädäntöä rikkovat toimet voivat synnyttää myös rikosoikeudellisen vastuun.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa