Minilex - Lakipuhelin

Menetetyn määräajan palauttaminen hallintoasiassa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Menetetyn määräajan palauttaminen on yksi ylimääräisen muutoksenhaun keinoista. Menetetty määräaika voidaan palauttaa, jos henkilö ei ole voinut ryhtyä johonkin toimenpiteeseen johtuen joko laillisesta esteestä tai jonkin erittäin painavan muun syyn vuoksi. Laillista estettä ja muuta erittäin painavaa syytä kutsutaan määräajan palauttamisperusteiksi. Määräaika voidaan palauttaa, jos henkilö ei ole voinut ryhtyä toimenpiteeseen siinä määräajassa kuin olisi pitänyt. Menetetty määräaika voidaan palauttaa kolmenlaisessa tilanteessa. Ensimmäinen näistä tilanteista on sellainen, jossa henkilö ei ole voinut panna vireille hakemusta koskien julkisista varoista maksettavaa rahasuoritusta. Tällaisen rahasuorituksen pitää perustua lakiin tai asetukseen. Toiseksi on voinut käydä niin, ettei henkilö ole voinut hakea muutosta määräajassa. Kolmanneksi tilanne voi olla sellainen, ettei henkilö ole voinut ryhtyä johonkin muuhun hallintomenettelyyn tai hallintolainkäyttöön liittyvään toimenpiteeseen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »