Minilex - Lakipuhelin

Määräaikainen työsopimus ja sopimusrikkomus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli työsopimuksen sopijapuoli ei noudata työsopimuksessa määrättyjä velvoitteita, syyllistyy hän sopimusrikkomukseen. Työsopimusrikkomukseen voi syyllistyä sekä työntekijä että työnantaja. Työsopimuksen sopimusrikkomus voi olla esimerkiksi kyseessä kun työnantaja jättää palkan maksamatta tai työntekijä ei suorita sovittuja työtehtäviään. Määräaikaisen työsopimuksen osalta on kiinnitettävä huomiota sopimusrikkomuksen mahdollisiin seurauksiin.

Toisin kuin toistaiseksi voimassaoleva työsopimus, määräaikainen työsopimus ei ole irtisanottavissa elleivät osapuolet ole asiasta erikseen sopineet. Määräaikaista työsuhdetta ei siis lähtökohtaisesti voida irtisanoa sopimusrikkomuksen perusteella.  Määräaikainen työsopimus voidaan kuitenkin sopimusrikkomuksen perusteella irtisanoa mikäli irtisanomisesta on erikseen sovittu ja siihen on asiallisia ja painavia syitä.

Erittäin painavien syiden ollessa kyseessä määräaikainen työsopimus voidaan purkaa. Työsopimuksen purkaminen ei siis edellytä erillistä sopimista, vaan se voidaan tehdä kun purkukynnys ylittyy. Työsopimuksen purkamiselta edellytetään vakavaa velvoitteiden rikkomista tai laiminlyöntiä. Työsopimus päättyy purkutilanteessa välittömästi, jonka vuoksi purkukynnys on korkeampi kuin irtisanomiskynnys. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa