Minilex - Lakipuhelin

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Määräävä markkina-asema tai sen saavuttaminen ei ole sellaisenaan kiellettyä, mutta määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on. Kiellon taustalla on ajatus siitä, että toimiva kilpailu pitää muun muassa hinnat kurissa sekä tuotteet laadukkaampina, ja näin edistää kuluttajien etua.

Väärinkäyttöä voivat olla erityisesti kohtuuttomien osto- tai myyntihintojen tai muiden kohtuuttomien kauppaehtojen määrääminen sekä tuotannon, markkinoiden tai teknisen kehityksen rajoittaminen kuluttajien vahingoksi. Samoin väärinkäyttöä on, että yritys harrastaa syrjintää siten, että se esimerkiksi soveltaa erilaisia ehtoja eri kauppakumppanien samankaltaisiin suorituksiin. Lisäksi on kiellettyä sellaisten lisäsuoritusten vaatiminen, joilla niiden luonteen vuoksi tai kauppatavan mukaan ei ole yhteyttä sopimuksen kohteeseen. Luettelo ei ole kuitenkaan tyhjentävä, vaan siinä on muutama esimerkki määräävän aseman väärinkäytöstä.

Määräävän markkina-aseman väärinkäytön toteamisessa ei ole olennaista menettelyn muoto vaan sen lopputulos. Yritys on voinut menettelyllään esimerkiksi estää kilpailijoittensa pääsyn markkinoille. Usein erilaiset määräävän markkina-aseman väärinkäytön muodot esiintyvät yhdessä. Yritys voi esimerkiksi käyttää asemaansa väärin sekä hintasyrjinnän että saalistushinnoittelun kautta. Määräävässä markkina-asemassa olevalla yrityksellä on erityinen vastuu varmistua siitä, ettei sen menettely vaaranna todellista kilpailua markkinoilla. Suomessa erityisesti Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo markkinoiden pelisääntöjen toteutumista ja siten myös määräävässä markkina-asemassa olevien yritysten toiminnan laillisuutta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa