Minilex - Lakipuhelin

Määräävän markkina-aseman määrittäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Määräävän markkina-aseman määrittäminen edellyttää sekä markkinaosuuksien että merkityksellisten hyödykemarkkinoiden ja maantieteellisten markkinoiden tunnistamista. Vaikka yritysten välisten markkinaosuuksien eroista on mahdollista tehdä päätelmiä markkinoiden keskittyneisyydestä, määräävän markkina-aseman syntymiselle ei useimmiten kuitenkaan voida asettaa tiettyä markkinaosuusrajaa. Yrityksellä voi nimittäin käytännössä olla paljon markkinavoimaa, vaikka sillä olisi vain pieni markkinaosuus. Tarkastelun kohteena olevilla markkinoilla ilmenevän markkinavoiman ja mahdollisen määräävän markkina-aseman arviointi perustuu kokonaisvaltaiseen tarkasteluun, jossa otetaan huomioon useat eri tekijät.

Markkinoiden laajuus tulee selvittää niin hyödykkeen kilpailutilanteen kuin maantieteellisenkin ulottuvuuden osalta. Määrittelyssä selvitetään, mitkä hyödykkeet kilpailevat tai voivat kilpailla tarkastelun kohteena olevien hyödykkeiden kanssa ja siten rajoittaa markkinavoiman käyttöä. Huomioonotettavaksi tulee sekä kysynnän että tarjonnan korvattavuus. Kysynnän korvattavuus, joka on tärkeä mittari määräävän markkina-aseman olemassaoloa arvioitaessa, tarkoittaa käytännössä sitä, että yksittäinen yritys ei voi merkittävästi vaikuttaa hintoihin ja toimitusehtoihin, koska kauppakumppanit voivat helposti hankkia hyödykkeitä muualta. Maantieteellisten markkinoiden arvioinnissa lähtökohtana ovat alueet, joilta asiakkailla on realistinen mahdollisuus hankkia kyseisiä hyödykkeitä

Markkinaosuuksien merkitystä arvioinnissa tasapainottavat esimerkiksi asiakaskunnan neuvotteluvoima, kysynnän ja tarjonnan korvattavuus sekä mahdollinen nopea teknologian kehitys. Neuvotteluvoima tarkoittaa sitä, että asiakkailla on mahdollisesti niin vahva asema suhteessa yritykseen, että he voivat rajoittaa sen kilpailua estävää käyttäytymistä vaikuttamalla kauppasuhteissa käytettäviin ehtoihin. Markkinavoimaa arvioitaessa voidaan ottaa huomioon myös potentiaalinen kilpailu, jolloin huomioonotettavaksi tulevat muiden yritysten mahdollisuudet ryhtyä kilpailemaan yrityksen kanssa. Tällöin esimerkiksi pohditaan, kuinka nopeasti kilpaileva yritys voi tuotantoa tai maantieteellistä toiminta-aluettaan muuttamalla alkaa kilpailemaan toisella alueella. Mitä korkeammat alalle ja samoille markkinoille tulon esteet ovat, sitä helpompi jo markkinoilla olevan yrityksen on päästä määräävään markkina-asemaan.

Arviointi yrityksen määräävästä markkina-asemasta tehdään aina tosiasiallisesti markkinoilla vallitsevan tilanteen mukaan ja monet eri näkökulmat huomioiden. Ei ole olemassa vain yhtä tiettyä mittaria, jolla voitaisiin todeta yrityksen määräävä markkina-asema. Arvioinnissa on otettava siis huomioon muun muassa yrityksen mahdollisuus vaikuttaa hintatasoon, kilpailijoiden haavoittuvuus, alallepääsyn vaikeus ja yrityksen kauppakumppanien riippuvuuden laatua. Tarvittaessa voit kysäistä apua arviointiin kilpailuoikeudelliselta asiantuntijalta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa