Minilex - Lakipuhelin

Määräävä markkina-asema ja yhteinen määräävä markkina-asema

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Määräävä markkina-asema katsotaan olevan yhdellä tai useammalla elinkeinonharjoittajalla tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymällä, jolla koko maassa tai tietyllä alueella on yksinoikeus tai muu sellainen määräävä asema tietyillä hyödykemarkkinoilla. Tällaisessa asemassa voi merkittävästi ohjata hyödykkeen hintatasoa tai toimitusehtoja tai vastaavalla muulla tavalla vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin tietyllä tuotanto- tai jakeluportaalla.

Määräävä markkina-asema voi olla siis yhdellä elinkeinonharjoittajalla yksinään sekä usealla elinkeinonharjoittajalla yhteisesti. Elinkeinonharjoittajien yhteenliittymä voi olla esimerkiksi kartelli tai usean yrityksen vakiintunut yhteinen toimintalinja, jossa ryhmän jäsenet toimivat yhteisessä tarkoituksessa ja yhteisin menettelymuodoin. Olennaista yhteisen määräävään markkina-aseman arvioinnille on se, muodostavatko yritykset toiminnallaan sellaisen yhteisen yksikön, että on perusteita arvioida niiden toimintaa yhdessä.

Yrityksen määräävän markkina-aseman saavuttaminen ei ole kiellettyä, mutta siihen liittyvät väärinkäytöt ovat yritykseltä kiellettyjä. Elinkeinonharjoittaja tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymä voi asemaansa hyväksikäyttäen esimerkiksi yrittää estää tehokkaan kilpailun, koska määräävässä markkina-asemassa on mahdollista toimia pitkälti todellisesta kilpailusta vapaana. Tällainen toiminta on tietenkin lainvastaista. Määräävä markkina-asema tuo mukanaan merkittävää markkina- ja neuvotteluvoimaa sekä vapauden toimia riippumattomana kilpailijoista ja kuluttajista. Määräävässä asemassa oleva elinkeinonharjoittaja voi käyttää markkinavoimaansa hyväksi esimerkiksi nostamalla hintoja ilman, että se heti merkittävästi menettää markkinaosuuttaan kilpailijoille.

Selkeä määräävän markkina-aseman tilanne on niin sanottu oikeudellinen monopoli, jossa määräävä asema perustuu lain säännöksistä seuraavaan yksinoikeuteen. Sellaisilla elinkeinotoiminnan aloilla taas, joissa paras kustannustehokkuus saavutetaan tuotannon keskittämisellä, syntyy niin kutsuttuja luonnollisia monopoleja. Esimerkki luonnollisesta monopolista ovat kunnalliset energialaitokset. Monopolit eivät ole ainoita määräävän markkina-aseman muotoja. Määräävä markkina-asema voi muodostua myös alalla, jossa on kilpailua. Tällöin yksittäinen yritys on kilpailijoihinsa nähden niin ylivoimainen, että se kykenee niistä riippumattomana estämään tehokkaan kilpailun esiintymisen eivätkä toisten yritysten käyttämät kilpailukeinot vaikuta siihen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »