Minilex - Lakipuhelin

Lesken lakisääteinen asumisoikeus ja perintöverotus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Leskellä on lakisääteinen oikeus pitää jakamattomana hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetyn tai muun jäämistöön kuuluvan lesken kodiksi sopivan asunnon riippumatta siitä, onko rintaperilliset tai testamentinsaajat vaatineet jakoa. Lisäksi leskellä on oikeus pitää yhteisessä kodissa oleva tavanomainen koti-irtaimisto jakamattomana hallinnassaan.

Lesken asumisoikeus on elinikäinen oikeus, jonka hän voi menettää vain saadessaan omistukseensa kodiksi sopivan asunnon. Lesken avioituminen uudelleen ei myöskään poista lesken asumisoikeutta. Lesken asumisoikeus on myös turvattu, vaikka asunto olisi ollut yksin vainajan omistuksessa. Edes täysin poissulkeva avioehtosopimus puolisoiden välillä ei poista lesken lakisääteistä asumisoikeutta. Leskellä on toisin sanoen oikeus pitää asuntoa hallinnassaan, vaikka hänellä ei olisi lainkaan avio-oikeutta vainajan omaisuuteen. Ainoastaan velkojien oikeudet saattavat syrjäyttää lesken asumisoikeus.

Leskellä ei kuitenkaan ole oikeutta pitää vainajan asunto hallinnassaan, mikäli hänen omaan varallisuuteen kuuluu hänen kodikseen sopiva asunto. Yhteisessä kodissa oleva tavanmukainen asuntoirtaimisto on kuitenkin aina jätettävä jakamattomana lesken hallintaan, vaikka oikeutta asuntoon ei olisikaan.

Leski saa pitää vakituisen asunnon jakamattomana hallinnassaan, vaikka se johtaisi siihen, että esimerkiksi rintaperillinen ei tämän vuoksi saisi lakiosaansa taikka testamentinsaaja ei saisi osuuttaan pesän varoista.

Perilliset eivät voi vapaasti myydä lesken käyttämää asuntoa eikä myynti lakkauta lesken hallintaoikeutta. Tämän johdosta lesken lakisääteisen asumisoikeuden perusteella voidaan perintöverotuksessa tehdä hallintaoikeusvähennys, kun lesken oikeus estää perillisiä ja testamentinsaajia välittömästi käyttämästä vapaasti perimäänsä omaisuutta. Hallintaoikeuden pääoma-arvo vähennetään siten perintöverotuksessa jäämistön arvosta.

Perintöverotusta varten onkin tällöin selvitettävä, käyttääkö leski asumisoikeuttaan. Perukirjasta on nimittäin käytävä ilmi, onko leski vedonnut PK 3:1a2:n mukaiseen oikeuteensa pitää asunto jakamattomana hallinnassaan, jotta hallintaoikeusvähennys voidaan huomioida perintöverotuksessa. Leski ei joudu maksamaan perintöveroa hallintaoikeudesta.

Mikäli haluat tietää tarkemmin lesken asumisoikeudesta ja sen vaikutukset perintöverotukseen, voit ottaa yhteyttä lakimiehiimme, jotka ovat apunasi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa