Minilex - Lakipuhelin

Lakisääteinen itseoikaisu päätöksen korjaamisessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lakisääteiseksi itseoikaisuksi kutsutaan yleensä oikaisuvaatimusmenettelyä, jonka voi panna vireille vain asianosainen. Viranomainen ei voi koskaan käyttää omasta aloitteestaan tätä itseoikaisumenettelyä. Lakisääteisellä itseoikaisulla tarkoitetaan menettelyä, jossa päätökseen tyytymättömän asianosaisen velvollisuutena on ensisijaisesti tehdä päätöksen tehneelle viranomaiselle oikaisuvaatimus, jossa hän pyytää viranomaista oikaisemaan asianosaisen virheelliseksi katsoman päätöksen. Laissa säädetään erikseen, jos päätökseen saa vaatia oikaisua. Tällöin päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa kuitenkin hakea muutosta valittamalla. Eli, jos oikaisuvaatimus ei tuota asianosaisen kannalta toivottavaa tulosta ja viranomainen ei oikaise tekemäänsä päätöstä tai oikaisee sen asianosaisen kannalta epämiellyttävällä tavalla, on asianosaisella oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen jälkeen oikeus valittaa tästä päätöksestä.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Oikaisuvaatimus on käsitellään kiireellisenä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa