Minilex - Lakipuhelin

Kuka on perintöverovelvollinen?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perintöveroa tulee lain mukaan suorittaa perintönä tai testamentilla saadusta omaisuudesta. Perintönä saatuna omaisuutena pidetään myös perintökaaren mukaista avustusta ja hyvitystä. Perintöveroa tulee suorittaa, kun perillinen tai testamentinsaaja tai perinnönjättäjä asui Suomessa kuolinhetkellä. Verovelvollisuus syntyy siis silloin, kun kumpi tahansa osapuoli asuu Suomessa. Verovelvollisen katsotaan asuvan Suomessa, kun hänellä on täällä varsinainen asunto ja koti.

Myös perintönä tai testamentilla saadusta kiinteästä omaisuudesta tulee suorittaa perintöveroa, mikäli tämä omaisuus sijaitsee Suomessa. Sama koskee yhteisön osakkeita tai osuuksia, joiden varallisuudesta yli puolet sijaitsee Suomessa. Jos perillinen on velvollinen suorittamaan veroa ulkomaille, Suomen verotuksessa tehdään niin sanottu ulkomaisen veron hyvitys. Tällä tavalla poistetaan kaksinkertainen verotus.

Perintöverovelvollisuus alkaa siitä hetkestä, kun perinnönjättäjä kuolee. Kun perintöön tai testamenttiin liittyy niin sanottuja lykkääviä ehtoja, verovelvollisuus alkaa siitä hetkestä, kun perinnönsaaja saa omaisuuden itselleen. Lykkäävä ehto voi olla esimerkiksi sellainen, että perinnön saaja saa omaisuuden määrättynä ajankohtana perinnönjättäjän kuoleman jälkeen.

Perintöön tai testamenttiin voi liittyä myös purkava ehto, joka tarkoittaa, että perinnön saamiseen liittyy määrättyjä edellytyksiä, joiden toteutumatta jääminen johtaa perintö- tai testamenttisaannon purkautumiseen. Purkavin ehdoin saatuun omaisuuteen liittyvä verovelvollisuus alkaa heti perinnönjättäjän kuolinhetkellä.

Hallituksella on yleensäkin mahdollisuus myöntää poikkeuksia velvollisuudesta suorittaa veroa sellaisesta irtaimesta omaisuudesta, jonka ulkomaalainen on jättänyt kuollessaan jälkeensä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa