Minilex - Lakipuhelin

Kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomen lainsäädännössä määritettyjä terrorismirikoksia ovat muun muassa terrorismin rahoittaminen, terrorismiryhmän toiminnan edistäminen sekä terrorismiryhmän johtaminen. Lisäksi lainsäädännössä on määritelty terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset. 

Kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten on rikoslaissamme säädetty terrorismirikos, joka linkittyy joihinkin terroristisessa tarkoituksessa tehtyihin rikoksiin. Mikäli rikos on tehty terroristisessa tarkoituksessa siten, että se on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa jollekin valtiolle tai kansainväliselle järjestölle ja kyseessä on esimerkiksi tahallinen räjähderikos, tahallinen vaaran aiheuttaminen, törkeä varkaus, tuhotyö, törkeä ampuma-aserikos, kemiallisen tai biologisen aseen kiellon rikkominen, törkeä ihmiskauppa, törkeä pahoinpitely, surma, tappo tai murha ja henkilö on kouluttautunut tehdäkseen jonkin laissa säädetyistä terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä rikoksista, hän syyllistyy kouluttautumiseen terrorismirikoksen tekemistä varten. 

Kouluttautumisella tarkoitetaan sitä, että henkilö kouluttautuu räjähteiden, ampuma-aseiden, muiden aseiden ja myrkyllisten tai haitallisten aineiden valmistuksessa tai käytössä tai muulla rinnastettavalla tavalla. 

Rangaistus on sakko tai enintään kolmen vuoden vankeus. Kouluttautumisesta rangaistaan kuitenkin vain siinä tapauksessa, ettei teko ole rangaistava kyseisten rikosten, eli terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen tai terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelun tunnusmerkistöjen mukaan. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa