Minilex - Lakipuhelin

Korvausmäärä yhteisvastuutilanteissa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Jos samasta vahingosta on vastuussa yksi tai useampi taho yhdessä, tuomioistuimen on jaettava korvausvastuu heidän välillään. Korvausmäärää ei useinkaan jaeta tasan vahingon aiheuttajien kesken, vaan tuomioistuimen on erikseen määritettävä jokaiselle vahingon aiheuttajalle kohtuullinen osuus korvausmäärästä. Vahingon kärsijällä on siis oikeus saada korvauksensa kokonaisena, mutta vahingon aiheuttajien kesken korvausvastuu on palasteltu.

Lain mukaan vahingonkorvauksen määrä on jaettava korvausvelvollisten kesken sen mukaan, kuin katsotaan kohtuulliseksi ottaen huomioon kunkin vahingon aiheuttajan syyllisyyden määrä, vahinkotapahtumasta mahdollisesti saatu etu sekä muut tuomioistuimen harkitsemat seikat. Korvausmäärään voivat vaikuttaa myös vahingon aiheuttajan ikä ja varallisuusolot. On siis mahdollista, että korvausmäärää sovitellaan jonkun vahingon aiheuttajan kohdalla, mutta toisen kohdalla ei.

Jos joku korvausvelvollisista on selvästi maksukyvytön tai hänen olinpaikkaansa ei tunneta (tällöinhän korvausvastuuta on turha määrätä koska korvausten periminen häneltä tuskin tulee onnistumaan), hänen osuutensa korvauksesta siirtyy muiden korvausvelvollisten maksettavaksi. Tällöinkin puuttuvan korvausvelvollisen osuus jaetaan kohtuullisella tavalla muiden vahingon aiheuttajien vastuulle.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »