Minilex - Lakipuhelin

Konkurssipesänhoitajan tehtävät

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssilaissa säädetään konkurssipesän pesänhoitajan tehtävistä. Pesänhoitajan tarkoitus on edustaa konkurssipesää, mutta hänen on noudatettava kuitenkin velkojien määräämiä ohjeita asioissa, joissa heille kuuluu päätösvalta. Muissa asioissa pesänhoitaja tekee päätökset itsenäisesti. Pesä tulee ottaa välittömästi haltuun, jotta konkurssipesän oikeudet saadaan turvatuksi ja taloudelliset menetykset vältetään. Pesänhoitajan tehtävät seuraavat konkurssimenettelyn etenemiseen liittyvää aikajärjestystä.

Ensimmäinen tehtävä on ottaa konkurssiin kuuluva omaisuus haltuun sekä huolehtia omaisuuden hoitamisesta ja säilyttämisestä. Sen jälkeen pesänhoitajan tulee ryhtyä tarpeellisiksi katsomiin toimiin, joilla saataisiin perittyä velallisen saatavat ja samalla turvattua pesälle kuuluvat oikeudet. Lisäksi pesänhoitajan tulee huolehtia, että pesänhoidon kannalta tarpeettomat sopimukset irtisanotaan. Myös palkkaturvaa koskevat tehtävät kuuluvat pesänhoitajalle.

Näiden tehtävien jälkeen pesänhoitajan tulee selvittää pesän laajuus sekä se, että onko oikeustoimia mahdollista peräyttää ja sitä kautta omaisuutta palauttaa pesään. Lisäksi pesän laajuuden selvittämisen jälkeen tulee laatia pesäluettelo ja velallisselvitys, mitkä ovat pesänhoitajan tärkeimpiä tehtäviä. Pesänhoitajan tulee myös suorittaa saatavien valvontaan liittyviä tehtäviä, jonka pohjalta tulee laatia pesänjakajan jakoluettelo. Tämän lisäksi hän huolehtii pesään kuuluvan omaisuuden myynnistä ja siitä, että saadut varat tilitetään velkojille jakoluettelon mukaisesti sekä laatii lopputilityksen konkurssista. Näiden lisäksi pesänhoitaja hoitaa pesän juoksevaa hallintoa. Pesänhoitajalla on myös velvollisuus tehdä tutkintapyyntö poliisilla, jos hänen tietoonsa pesänselvityksen yhteydessä tulee seikkoja, joiden myötä selviää, että velallista voidaan epäillä rikoksesta.

Lisäksi velkojat voivat antaa pesänhoitajan tehtäväksi päättää tietyistä velkojien päätettäväksi kuuluvista asioista, mutta päätösvaltaa ei kuitenkaan saa siirtää sellaisissa asioissa, jotka koskevat pesänhoitajan palkkiota, konkurssipesän konkurssiin luovuttamista tai konkurssihallinnon valvonnan yleistä järjestämistä. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa