Minilex - Lakipuhelin

Konkurssipesänhoitaja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuin määrää konkurssin alkaessa konkurssipesään pesänhoitajan. Konkurssipesänhoitajina toimivat käytännössä asianajajat. Konkurssipesänhoitaja muodostaa yhdessä velkojien kanssa konkurssipesän hallinnon.

Konkurssipesänhoitajan tehtävänä on selvittää ja ottaa haltuun konkurssipesään kuuluva omaisuus. Konkurssipesänhoitaja laatii pesäluettelon. Pesäluettelosta käy ilmi velallisen varat ja velat sekä muut sitoumukset ja arvio omaisuuden rahaksimuuton tuloksesta. Pesänhoitajan tehtäviin kuuluu myös velallisselvityksen laatiminen. Velallisselvitys koskee velallista ja hänen toimintaansa, ja siitä käy ilmi konkurssiin ajautumisen syyt sekä velallisen kirjanpitoa ja talouden hoitoa koskevat seikat. Pesänhoitajan vastuulla on lisäksi konkurssimenettelyn valvontavaiheen järjestäminen. Pesänhoitaja määrää valvontapäivän, johon mennessä velkojien on ilmoitettava saatavansa pesänhoitajalle. Saatavien ilmoittamisen jälkeen konkurssipesänhoitaja tarkastaa valvottujen saatavien aiheellisuuden ja etuoikeudet. Pesänhoitaja laatii velkojien ilmoitusten perusteella jakoluettelon ja ehdottaa velkojille, miten konkurssipesän varat jaetaan velkojien kesken. Konkurssipesänhoitaja vastaa myös pesän juoksevan hallinnon hoitamisesta, johon kuuluu muun muassa omaisuuden hoito, kirjanpito ja sopimusten tekeminen ja irtisanominen.

Pesänhoitajalla on oikeus saada konkurssipesän varoista kohtuullinen palkkio sekä korvaus hänelle aiheutuneista pesän hoitamisen kannalta tarpeellisista kustannuksista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa