Minilex - Lakipuhelin

Konkurssipesän pesänhoitajan tietojensaantioikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pesänhoitajalla on oikeus saada konkurssipesän selvittämistä ja hoitamista varten tarpeelliset tiedot muun muassa velallisen pankkitileistä, maksuliikenteestä, sopimuksista ja sitoumuksista ja velallisen varallisuudesta. Lisäksi pesänhoitajan on saatava tieto muista velallisen taloudellista asemaa tai harjoittamaa taloudellista toimintaa koskevista asioista.

Konkurssilain mukaan pesänhoitajan tiedonsaantioikeus pesän selvittämisen ja hoitamisen kannalta tarpeellisista tiedoista on samansisältöinen kuin velallisen oikeus omiin tietoihinsa. Pesänhoitajaan ei siten sovelletta velallisen hyväksi säädettyjä salassapitosäännöksiä. Pesänhoitajan tietojensaantioikeus on kuitenkin rajoitettu konkurssivelallista koskeviin tietoihin siten, että pesänhoitajalla ei ole oikeutta saada esimerkiksi velallisen sopimuskumppanin taloudellista asemaa koskevia tietoja silloinkaan, kun näillä tiedoilla olisi yhteys konkurssipesään kuuluvaan omaisuuteen.

Kuolinpesän konkurssissa pesänhoitajalla on vastaava tietojensaantioikeus vainajaa ja kuolinpesää koskeviin tietoihin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa