Minilex - Lakipuhelin

Konkurssipesän pesänhoitajan oikeus kohtuulliseen palkkioon

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pesänhoitajalla on oikeus saada tehtävästään kohtuullinen palkkio. Kohtuullisuutta arvioidaan suhteessa työn vaativuuteen, tehtyyn työhön, pesän laajuuteen sekä muihin seikkoihin. Palkkio maksetaan konkurssipesän varoista. Pesänhoitajalle maksetaan myös korvaus hänelle aiheutuneista, pesänhoidon kannalta tarpeellisista kustannuksista.

Velkojilla on päätösvalta pesänhoitajan palkkiosta. Konkurssin alettua päätetään palkkion ja kustannusten korvausten perusteista. Tätä ennen pesänhoitajalla on tilaisuus esittää niistä oma näkemyksensä. Palkkio ja kustannusten korvaus maksetaan tehtävän aikana, kohtuullisin väliajoin. Osa palkkiosta voidaan maksaa pesänhoitajan tehtävän päättyessä. Palkkio voi olla toimenpidekohtainen, aikaan perustuva tai realisointitulokseen sidottu. Pesänhoitajan palkkio voi myös perustua edellä mainittujen osatekijöiden yhdistelmään. Korvattavien kustannusten on liityttävä pesänhoitoon ja menoerän on oltava tarpeellinen. Palkkion ja kustannusten määrästä päätetään viimeistään loppukokouksessa.

Pesänhoitajan palkkiota tai kustannusten korvaamista koskeva asia on konkurssin sisäinen hakemusasia, josta syntyneen erimielisyyden ratkaisee tuomioistuin pesänhoitajan, velallisen tai velkojan hakemuksesta. Hakemus on tehtävä kuukauden kuluessa palkkiosta ja korvauksesta tehdystä velkojien päätöksestä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa