Minilex - Lakipuhelin

Konkurssin pesänhoitajan palkkio

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssin pesänhoitajaksi määrätään suostumuksensa perusteella henkilö, jolla on tehtävän vaatima kyky, taito ja kokemus sekä joka on muutoinkin tehtävään sopiva. Pesänhoitajalla on oikeus saada tehtävästään kohtuullinen palkkio työn vaativuuteen, tehtyyn työhön, pesän laajuuteen ja muihin seikkoihin nähden. Pesänhoitajan palkkio maksetaan konkurssipesän varoista. Pesänhoitajalla on lisäksi oikeus saada korvaus hänelle aiheutuneista, pesänhoidon kannalta tarpeellisista kustannuksista. Pesänhoitaja ei saa ottaa muuta etua itselleen tai läheisilleen.

Pesänhoitajan tultua määrätyksi tehtäväänsä, velkojat päättävät palkkion ja korvauksen tarkemmista perusteista pesänhoitajaa kuultuaan. Velkojat voivat päättää, että osa palkkiosta maksetaan vasta pesänhoitajan tehtävän päätyttyä. Muuten palkkio ja kustannusten korvaus maksetaan tehtävän aikana kohtuullisin väliajoin. Palkkiota ja korvausta koskevan riidan ratkaisee tuomioistuin. Hakemus on tehtävä kuukauden kuluessa palkkiota ja korvausta koskevasta velkojien päätöksestä.

Jos konkurssi peruuntuu tai muuten lakkaa ennen kuin velkojat ovat päättäneet pesänhoitajan palkkiosta, tuomioistuin päättää pesänhoitajan palkkion suuruuden. Tuomioistuin päättää myös tarvittaessa korvauksesta sekä siitä, kuka on velvollinen maksamaan pesänhoitajan palkkion ja korvauksen. Pääsäännön mukaisesti velallinen on velvollinen maksamaan pesänhoitajan palkkion ja kustannusten korvauksen. Kuitenkin jos konkurssiin asettaminen tai konkurssin lakkaamista koskevan päätöksen viivästyminen on johtunut velkojan laiminlyönnistä tai velkojan antamista puutteellisista tai harhaanjohtavista tiedoista, velkoja voidaan velvoittaa suorittamaan pesänhoitajalle maksettava palkkio ja korvaus kokonaan tai osaksi. Konkurssin rauetessa osa pesänhoitajan palkkiota ja korvauksesta saatetaan maksaa valtion varoista, jos konkurssipesän varat eivät riitä palkkion ja korvauksen maksuun. Tällöin pesänhoitajan on esitettävä tuomioistuimelle toimenpiteistään eritelty lasku sekä selvitys korvauksen maksamiseen käytettävissä olevista velallisen varoista.  

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa