Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön yhtiömiehet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kommandiittiyhtiö on henkilöyhtiö, millä viitataan ennen kaikkea siihen, että yhtiö tavallaan henkilöityy omistajiinsa. Taloudellisessa mielessä esimerkiksi yhtiön omistajat, eli yhtiömiehet voivat nostaa halutessaan vapaasti rahaa yhtiöstä, mutta toisaalta ovat kaikista yhtiön velvoitteista - niin rahamääräisistä kuin muistakin - vastuussa kaikella ulosmittauskelpoisella omaisuudellaan. Henkilöyhtiöitä ovat sekä avoin yhtiö että kommandiittiyhtiö. Molemmat näistä yhtiöistä toimivat pitkälti samalla periaatteella, mutta kommandiittiyhtiöön liittyy eräs ominaisuus, jota avoimessa yhtiössä ei ole. Tämä ominaisuus on äänetön yhtiömies, joka mahdollistaakin kommandiittiyhtiölle sille ominaisen ainutlaatuisen omistusrakenteen.

Kommandiittiyhtiössä on avoimesta yhtiöistä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain mukaan oltava vähintään kaksi yhtiömiestä, jotka harjoittavat elinkeinotoimintaa yhtiön hyväksi. On huomioitava, että laissa tarkoitetaan kuitenkin, että kommandiittiyhtiö on itsessään oma niin sanottu oikeushenkilönsä. Eli kommandiittiyhtiö voi esiintyä omalla nimellään oikeudessa sekä tehdä omissa nimissään sitoumuksia, kuten vaikkapa sopimuksia yhteistyökumppaneiden kanssa. Kuitenkin kommandiittiyhtiö luonnollisesti on riippuvainen yhtiömiehistään ja heidän toimistaan.

Kommandiittiyhtiössä on oltava aina vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies ja yksi äänetön yhtiömies. Tämä johtuu siitä, että jonkun täytyy olla aina vastuussa kaikella omaisuudellaan yhtiön veloista. Tähän tarvitaan siis vastuunalainen yhtiömies. Toisaalta ilman äänetöntä yhtiömiestä kyseessä olisi avoin yhtiö, koska kommandiittiyhtiön ainutlaatuinen ominaispiirre on nimenomaan äänetön yhtiömies. Vastuunalaiset yhtiömiehet ovat siis henkilökohtaisessa vastuussa kaikista kommandiittiyhtiön sitoumuksista ja velvoitteista. Heillä on samalla oikeus, mikäli tätä oikeutta ei ole yhtiösopimuksessa rajoitettu, tehdä yhtiötä sitovia päätöksiä ja sopimuksia yhtiön puolesta.

Kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies sen sijaan vastaa kommandiittiyhtiön velvoitteista ainoastaan yhtiöön sijoittamallaan pääomalla. Tässä suhteessa kommandiittiyhtiö eroaa avoimesta yhtiöstä joka on myös henkilöyhtiö, mutta jossa henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön velvoitteista ovat kaikki yhtiömiehet. Äänetön yhtiömies ei voi tehdä yhtiötä sitovia päätöksiä tai muutenkaan lähtökohtaisesti edustaa yhtiötä. Toki hänet voidaan erikseen valtuuttaa edustamaan yhtiötä, mutta lähtökohtaiset lainmukaiset edustajat ovat aina vastuunalaiset yhtiömiehet. Äänetön yhtiömies ei myöskään voi omaehtoisesti nostaa pääomaa yhtiöstä. Hänelle kuuluu ainoastaan hänen yhtiöön sijoittamalleen pääomalle kohdistuva korko, joka maksetaan yhtiön tuottamasta voitosta.

Kommandiittiyhtiö on siis monipuolinen yhtiömuoto, sillä siinä voi olla kahdella eri tavalla omistaja. Halutessaan voi siis joko osallistua aktiivisesti yhtiön asioiden hoitamiseen, vastata yhtiön veloista sekä myös nostaa suurempaa voittoa, tai sitten esiintyä enemmän passiivisen sijoittajan ominaisuudessa. Huomattavaa on kuitenkin, että sekä vastuunalaisilla, että äänettömillä yhtiömiehillä on oikeus saada vapaasti tietoa yhtiöstä. Lisätietoja yhtiömiehistä ja heidän roolistaan kommandiittiyhtiössä voi tiedustella palvelevasta lakipuhelimesta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa