Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön yhtiömiehet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kommandiittiyhtiö on henkilöyhtiö, millä viitataan ennen kaikkea siihen, että yhtiö tavallaan henkilöityy omistajiinsa. Taloudellisessa mielessä esimerkiksi yhtiön omistajat, eli yhtiömiehet voivat halutessaan nostaa vapaasti rahaa yhtiöstä, mutta toisaalta yhtiömiehet ovat kaikista yhtiön velvoitteista - niin rahamääräisistä kuin muistakin - vastuussa kaikella ulosmittauskelpoisella omaisuudellaan. Henkilöyhtiöitä ovat sekä avoin yhtiö että kommandiittiyhtiö. Molemmat näistä yhtiöistä toimivat pitkälti samalla periaatteella, mutta kommandiittiyhtiöön liittyy eräs ominaisuus, jota avoimessa yhtiössä ei ole. Tämä ominaisuus on äänetön yhtiömies, joka mahdollistaakin kommandiittiyhtiölle sille ominaisen ainutlaatuisen omistusrakenteen.

Kommandiittiyhtiössä on oltava vähintään kaksi yhtiömiestä

Kommandiittiyhtiössä on avoimesta yhtiöistä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain mukaan oltava vähintään kaksi yhtiömiestä, jotka harjoittavat elinkeinotoimintaa yhtiön hyväksi. On huomioitava, että laissa tarkoitetaan kuitenkin, että kommandiittiyhtiö on itsessään oma niin sanottu oikeushenkilönsä. Eli kommandiittiyhtiö voi esiintyä omalla nimellään oikeudessa sekä tehdä omissa nimissään sitoumuksia, kuten vaikkapa sopimuksia yhteistyökumppaneiden kanssa. Kuitenkin kommandiittiyhtiö luonnollisesti on riippuvainen yhtiömiehistään ja heidän toimistaan.

Vastuunalainen yhtiömies ja äänetön yhtiömies

Kommandiittiyhtiössä on oltava aina vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies ja yksi äänetön yhtiömies. Tämä johtuu siitä, että jonkun täytyy olla aina vastuussa kaikella omaisuudellaan yhtiön veloista. Tähän tarvitaan siis vastuunalainen yhtiömies. Toisaalta ilman äänetöntä yhtiömiestä kyseessä olisi avoin yhtiö, koska kommandiittiyhtiön ainutlaatuinen ominaispiirre on nimenomaan äänetön yhtiömies. Vastuunalaiset yhtiömiehet ovat siis henkilökohtaisessa vastuussa kaikista kommandiittiyhtiön sitoumuksista ja velvoitteista. Heillä on samalla oikeus, mikäli tätä oikeutta ei ole yhtiösopimuksessa rajoitettu, tehdä yhtiötä sitovia päätöksiä ja sopimuksia yhtiön puolesta.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies sen sijaan vastaa kommandiittiyhtiön velvoitteista ainoastaan yhtiöön sijoittamallaan pääomalla. Tässä suhteessa kommandiittiyhtiö eroaa avoimesta yhtiöstä, joka on myös henkilöyhtiö, mutta jossa henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön velvoitteista ovat kaikki yhtiömiehet. Äänetön yhtiömies ei voi tehdä yhtiötä sitovia päätöksiä tai muutenkaan lähtökohtaisesti edustaa yhtiötä.

Äänetön yhtiömies voi kuitenkin saada päätösvaltaa yhtiössä, jos siitä sovitaan erikseen yhtiösopimuksessa. Tämä voi tulla tarpeen esimerkiksi silloin, kun äänetön yhtiömies työskentelee yrityksessä. Lisäksi, äänetön yhtiömies voidaan erikseen valtuuttaa edustamaan yhtiötä, mutta lähtökohtaiset lainmukaiset edustajat ovat aina vastuunalaiset yhtiömiehet. Äänetön yhtiömies ei myöskään voi omaehtoisesti nostaa pääomaa yhtiöstä. Hänelle kuuluu ainoastaan hänen yhtiöön sijoittamalleen pääomalle kohdistuva korko, joka maksetaan yhtiön tuottamasta voitosta. Äänettömiä yhtiömiehiä pitää siis olla kommandiittiyhtiössä vähintään yksi, mutta heitä voi myös olla useampi.

Kommandiittiyhtiö on siis monipuolinen yhtiömuoto, sillä siinä voi olla omistajana, kahdella eri tavalla. Halutessaan voi siis joko osallistua aktiivisesti yhtiön asioiden hoitamiseen, vastata yhtiön veloista ja myös nostaa suurempaa voittoa, tai sitten esiintyä enemmän passiivisen sijoittajan ominaisuudessa. Huomattavaa on kuitenkin, että sekä vastuunalaisilla, että äänettömillä yhtiömiehillä on oikeus saada vapaasti tietoa yhtiöstä.

Lisätietoja yhtiömiehistä ja heidän roolistaan kommandiittiyhtiössä voi tiedustella palvelevasta lakipuhelimesta.

 

Vinkit

- Kommandiittiyhtiön ero avoimeen yhtiöön on ainoastaan äänetön yhtiömies ja tämän rooli. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa