Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön toiminnan lopettaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kommandiittiyhtiön toiminnan lopettaminen tapahtuu yksinkertaisimmin lopettamalla todelliset elinkeinon harjoittamisen toimet. Elinkeinotoiminnan lopettamisesta on ilmoitettava Verohallinnolle, sekä tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin.

Yhtiön toiminta katsotaan loppuneeksi muun muassa kun:

  • yhtiömiehet ovat tehneet sopimuksen yhtiön purkamisesta
  • yritysmuoto on muuttunut
  • yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön
  •  yhtiö on asetettu selvitystilaan.

Kommandiittiyhtiön yhtiömiehet voivat suoraan sopimuksen nojalla purkaa yhtiö ilman selvitysmenettelyä, jolloin yhtiön toiminta lopetetaan ja omaisuus jaetaan velkoja maksamatta. Yhtiömiehet voivat yksimielisinä sopia omaisuuden jaosta koska tahansa. Kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet ovat henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön veloista toiminnan lopettamisesta huolimatta, ja velkojat voivat periä saataviaan kaikilta vastuunalaisilta yhtiömiehiltä. Tappiota ei voida sopia äänettömän yhtiömiehen vastuulle. 

Selvitysmenettely

Selvitystilan tarkoitus on yhtiön lopettaminen, omaisuuden arviointi sekä omaisuuden jako yhtiömiehille. Yhtiö voi purkautua myös ilman selvitysmenettelyä. Näin käy esimerkiksi laissa säädetyssä tilanteessa jossa yhtiömiesten lukumäärä on alentunut yhteen eikä vuoden kuluessa ole noussut vähintään kahteen.

Kommandiittiyhtiön selvittäminen tarkoittaa siis purkautumiseen johtavaa menettelyä, jossa yhtiön toiminta lopetetaan ja yhtiön velat maksetaan. Purkautuminen lopettaa yhtiön kokonaan. Yhtiö voi myös mennä konkurssiin ja purkautua konkurssimenettelyssä, jolloin konkurssimenettely korvaa selvitystilan.

Yhtiömiehet voivat sopia selvitysmenettelystä vasta sitten, kun vaatimus yhtiön purkamisesta on esitetty. Selvitysmenettelyä ei siis voida aloittaa ennen kuin yhtiön purkamisen vaatimus on esitetty.

Jos yhtiösopimuksessa ei ole sovittu purkamisesta eivätkä yhtiömiehet erikseen sovi noudatettavasta menettelystä, on yhtiö selvitettävä avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain säännöksiä noudattaen.

Selvitysmiehet hoitavat yhtiön asioita ja edustavat yhtiötä yhdessä selvitystilan aikana, jollei yhtiömiesten kesken toisin sovita. Yleensä yhtiömiehet toimivat yhtiön selvitysmiehinä, mutta myös tuomioistuin on oikeutettu esimerkiksi yhtiömiehen tai ulosmittausvelkojan hakemuksesta määräämään selvitysmiehen. 

Se että kommandiittiyhtiö on joutunut selvitystilaan, ei tarkoita, että yhtiön oikeustoimikelpoisuus olisi lakannut. Yhtiö ei kuitenkaan selvitystilaan asettamisen jälkeen saa jatkaa toimintaansa yhtiömiesten taloudellisen tarkoituksen edistämiseksi. Tämä sillä selvitystilaan asettamisen jälkeen yhtiö saa ainoastaan ryhtyä sellaisiin toimiin jotka edistävät yhtiön selvittämistä.

Omaisuuden jako

Yhtiön toimintaa ei voida pitää loppuneena, ennen kuin kaikki varat ja velat ovat poissa yhtiöstä. Yhtiö voi esimerkiksi myydä varansa, tai siirtää varat yhtiömiehelle yksityisottona. Tämä kaikki vaikuttaa yhtiön viimeisen vuoden verotukseen.

Vaikka yhtiön toiminta lopetetaan, ovat yhtiömiehet kuitenkin vastuussa yhtiön veloista ja niiden maksamisesta. Näin ollen yhtiön toiminnan lopettaminen ei vapauta vastuunalaista yhtiömiestä henkilökohtaisesta vastuustaan yhtiön veloista.

Kommandiittiyhtiön omaisuutta jaettaessa maksetaan ensin yhtiön velat ja selvittämisestä aiheutuneet kustannukset, jonka jälkeen äänettömien yhtiömiesten maksamat panokset palautetaan. Mikäli panoksia ei voida täysimääräisesti palauttaa, jäljellä oleva omaisuus jaetaan äänettömien yhtiömiesten kesken heidän panostensa suuruuden mukaisessa suhteessa. Äänettömät yhtiömiehet eivät saa palautusta, jos yhtiöllä ei velkojen maksamisen jälkeen ole omaisuutta. Äänettömien yhtiömiesten panosten maksamisen jälkeen ylimenevästä omaisuudesta maksetaan suoritukset mahdollisille vastuunalaisten yhtiömiesten suorittamille yhtiöpanoksille, ja ylijäämä jaetaan vastuunalaisten yhtiömiesten kesken.

Mikäli kommandiittiyhtiön lopettaminen mietityttää, on suositeltavaa ottaa yhteyttä lakimieheen, joka osaa auttaa juuri sinulla olevan ongelman kanssa. 

Vinkit

- Jos yhtiömiehet ovat yksimielisiä, voivat he yksinkertaisesti sopia yhtiön toiminnan lopettamisesta.

Varoitukset

- Vastuunalaisen yhtiömiehen henkilökohtainen vastuu yhtiön veloista ja sitoumuksista ei lopu yhtiön toiminnan lopettamiseen. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa