Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen vastuu yhtiön velasta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen asema yhtiön velkojen suhteen muistuttaa suuresti osakeyhtiön osakkeenomistajan asemaa. Äänetön yhtiömieshän toimii kommandiittiyhtiössä lähinnä sijoittajan ominaisuudessa. Hän sijoittaa sovitun suuruisen pääomapanoksen yhtiöön ja vastineeksi tästä hänelle maksetaan sovitun suuruista korkoa tälle sijoitukselle yrityksen tekemästä voitosta. Äänetön yhtiömies on nimensä mukaisesti äänetön, eli hänellä ei ole sananvaltaa yhtiössä tehtäviin päätöksiin. Ainoa etuoikeus on se, että kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies saa osuutensa yhtiön tekemästä voitosta aina ennen vastuunalaisia yhtiömiehiä, mutta toki kuitenkin vasta velkojien jälkeen.

Kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies vastaa yhtiön velasta tai sitoumuksesta ainoastaan yhtiöön sijoittamallaan yhtiöpanoksella. Tällä tarkoitetaan sitä, että kyseinen yhtiöpanos muodostaa sen maksimisumman, jonka äänetön yhtiömies voi koskaan menettää, esimerkiksi yhtiön konkurssissa. Yhtiön joutuessa konkurssiin, tulee ensisijaisesti maksaa velat, jonka jälkeen heti seuraavalla sijalla tulee olemaan äänetön yhtiömies. Eli vain, mikäli yhtiön vastuunalaiset yhtiö ei pysty kattamaan velkojaan, jää äänetön yhtiömies tappiolle. Huomioitavaa on, että tässä tilanteessa vastuunalaiset yhtiömiehet jäävät kuitenkin henkilökohtaiseen vastuuseen yhtiön veloista, mutta eivät kuitenkaan äänettömien yhtiömiesten yhtiöpanosten kattamisesta.

Vastaavasti äänettömän yhtiömiehen asema ja oikeudet yhtiössä poikkeavat vastuunalaisen miehen asemasta ja oikeuksista yhtiön asioiden hoitamisessa ja voitonjaossa. Toisin sanoen, äänetön yhtiömies ei vastaa yhtiön velasta taikka sitoumuksesta henkilökohtaisesti. Velkojalla ei ole mahdollisuutta vaatia saatavaansa yhtiön äänettömältä yhtiömieheltä. Henkilökohtaisella vastaamisella sitoumuksestahan ei tarkoiteta yksinomaan rahallista suoritusta. Lähtökohtaisesti vastuunalaiset yhtiömiehet ovat vastuussa velvollisuuksien suorittamisesta sopimusten mukaisesti, eli esimerkiksi yhtiön valmistamien hyödykkeiden tuottamisesta ja toimittamisesta ostajalle. Luonnollisesti on niin, että jos yhtiö on vararikossa ja esimerkiksi myynyt tuotantovälineensä, niin vastuunalaiset yhtiömiehet eivät pysty tekemään vaadittuja suorituksia, jolloin rahamääräinen vahingonkorvaus jääkin yleensä ainoaksi todelliseksi vaihtoehdoksi.

Äänettömän yhtiömiehen yhtiöön sijoittamaan varallisuuteen rajautuva vastuu muistuttaa osakeyhtiön osakkeenomistajan rajoitettua vastuuta. Erona kokonaisuudessa on se, että osakkeenomistajalla on aina myös omistukseensa kytkeytyvä päätäntävalta, eli hän saa osallistua yhtiön päätöksentekoon. Äänetön yhtiömies toimii kuitenkin vain passiivisen sijoittajan roolissa, eikä osallistu mitenkään yhtiön asioiden hoitoon. Tämä johtuu siitä, että ei olisi oikein, jos sellainen yhtiömies, joka ei ole vastuussa mistään, saisi vastaavat päätösoikeudet kuin sellainen, joka on lopultaan henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön velvoitteista.

Kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies on siis lähtökohtaisesti turvassa velkojilta. Tästä johtuen asema sopii hyvin riskin kaihtajalle, joka uskoo liikeideaan, mutta ei halua osallistua itse yrityksen pyörittämiseen. Toki vielä riskittömämpi vaihtoehto olisi ryhtyä vieraan pääoman tarjoajaksi eli yhtiön luotottajaksi, mutta toisaalta äänettömän yhtiömiehen sijoittamalleen rahalleen saama tuotto on aina luotottajan tuottoa parempi. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa