Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiö ja allekirjoitusoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kommandiittiyhtiö koostuu vastuunalaisista ja äänettömistä yhtiömiehistä. Yhtiössä tulee olla vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies, joka on henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista rajoittamattomasti. Vastuunalaiset yhtiömiehet ovat siis samassa asemassa kuin avoimen yhtiön yhtiömiehet. Kommandiittiyhtiössä äänettömät yhtiömiehet, joita pitää olla vähintään yksi, ovat sen sijaan vain rajoitetusti vastuussa yhtiöön sijoittamansa pääoman mukaan.

Myös yhtiön edustus- ja allekirjoitusoikeus ovat erilaiset vastuunalaisten ja äänettömien yhtiömiesten välillä. Toiminimen kirjoittamisella tarkoitetaan sitä, että allekirjoittaja tekee yhtiötä oikeudellisesti sitovan toimen. Lähtökohtaisesti kaikki vastuunalaiset yhtiömiehet voivat edustaa yhtiötä ja ovat kelpoisia kirjoittamaan sen toiminimen. Vastuunalainen yhtiömies ei tarvitse valtuutusta toimilleen toisilta yhtiömiehiltä, vaan voi tehdä yhtiötä sitovia toimenpiteitä itsenäisesti.

Yhtiömiehen allekirjoitusoikeutta voidaan kuitenkin rajata vastuunalaiselle yhtiömiehelle kuuluvalla kielto-oikeudella, eli vastuunalainen yhtiömies voi kieltää toista yhtiömiestä ryhtymästä tiettyyn toimeen. Mikäli oikeustoimi on tehty vastoin kieltoa, se ei oikeudellisesti sido yhtiötä. Myös yhtiösopimuksessa voidaan rajoittaa vastuunalaisen yhtiömiehen allekirjoitusoikeutta. Yhtiömieheltä voidaan poistaa allekirjoitusoikeus kokonaan tai voidaan määrätä, että kaksi tai useampi yhtiömies ovat yhdessä oikeutettuja allekirjoittamaan yhtiön toiminimen.

Äänettömällä yhtiömiehellä taas ei ole oikeutta edustaa yhtiötä asemansa perusteella, vaan hän tarvitsee muun oikeutuksen edustamiselle. Äänetön yhtiömies voi saada allekirjoitusoikeuden esimerkiksi kaikkien vastuunalaisten yhtiömiesten antamalla prokuravaltuutuksella, eli nimenkirjoitusvaltuutuksella. Prokuran myötä äänetön yhtiömies voi toimia yhtiön puolesta ja kirjoittaa sen toiminimen yhtiön toimintaan kuuluvissa toimissa.

Äänetön yhtiömies voi saada allekirjoitusoikeuden myös, jos niin sovitaan yhtiösopimuksessa taikka vastuunalaisten yhtiömiesten tekemällä sopimuksella. Mikäli äänetön yhtiömies nimitetään toimitusjohtajaksi, hänen valtuudet vastaavat ulkopuolisen toimitusjohtajan valtuuksia. Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa yhtiömiesten ohjeiden mukaisesti, johon kuuluu myös rajoitettu allekirjoitusoikeus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa